Persbericht

Maasvlakte 2 genomineerd voor waterbouwprijs

Bron: Havenbedrijf Rotterdam

De aanleg van Maasvlakte 2 is samen met vier andere waterbouwkundige werken genomineerd voor de prof.dr.ir. J.F. Agemaprijs. Deze prijs wordt eens in de vijf jaar toegekend aan een innovatief Nederlands werk dat in de achterliggende periode is volbracht. De winnaar wordt 10 november bekend gemaakt tijdens de Waterbouwdag 2015 in de Doelen in Rotterdam

Innovatieve waterbouwkundige werken die voor een aanzienlijk deel zijn ontworpen door een Nederlandse ontwerper of gerealiseerd door een Nederlandse aannemer komen in aanmerking voor de Agemaprijs. De prijs, ingesteld door het KIVI, wordt toegekend aan het gehele team van opdrachtgever, ontwerper en aannemer. In het geval van het project Maasvlakte 2 zijn dit opdrachtgever Havenbedrijf Rotterdam en aannemers Boskalis en Van Oord, verenigd in aannemerscombinatie PUMA.

Maasvlakte 2 kan aangemerkt worden als een innovatief waterbouwkundig werk. In onderlinge samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn vele innovatieve oplossingen voor ontwerp, uitvoeringswijzen en surveytechnieken gevonden. Een voorbeeld hierbij is de harde zeewering die is uitgevoerd als keienstrand met voorliggende blokkendam van hergebruikte betonkubussen. Daarnaast is in het project Maasvlakte 2 veel aandacht geweest voor duurzaamheid in ontwerp, inrichting en uitvoering.

De jury was verheugd met het grote aantal en de kwaliteit en variëteit van de inzendingen. Hieronder waren projecten voor kustversterking, rivierverruiming, waterbeheer en stedelijke ontwikkeling. De jury beoordeelt de genomineerde werken op de kwaliteit en het innovatieve en inspirerende karakter van het ontwerp, de uitvoering en de duurzaamheidsaspecten. Naast Maasvlakte 2 werden genomineerd: Herinrichting Olde Mate, Kustwerk Katwijk, Omlegging Zuid-Willemsvaart en Ruimte voor de Rivier - Ontpoldering Noordwaard.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page