Innovatie
Insight

Maasvlakte 2: volop ruimte voor grootschalig testen en demo’s

Offshore industrie en offshore wind zijn groeiende industrieën. Voor het ontwikkelen en testen van innovaties in deze branches is veel ruimte nodig en geschikte locaties zijn schaars. De realisatie van Maasvlakte 2 biedt brede economische mogelijkheden voor haven- en energiegerelateerde activiteiten. Reden voor Maritime Delta, Havenbedrijf Rotterdam, TKI Wind op Zee, InnovationQuarter en de gemeente Rotterdam om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor offshoregerelateerde vestiging en test- en demonstratielocaties voor bedrijven. Begin september gingen de partijen in gesprek met bedrijven uit de betrokken sectoren tijdens een bijeenkomst in het FutureLand.

Offshore Center Rotterdam
Het initiatief Offshore Center Rotterdam is hier een goed voorbeeld van. Joost Eenhuizen, werkzaam bij het Havenbedrijf Rotterdam, lichtte de brede mogelijkheden van dit meer dan 70 hectare grote terrein toe. Het Offshore Center Rotterdam zal plaats bieden aan een brede scope van bedrijven die zich richten op offshore, energie, logistiek en heavy lifting activiteiten. Het terrein kan deze bedrijven de benodigde ruimte bieden om grootschalige innovaties te ontwikkelen en te testen. Het clusteren van bedrijven op deze locatie zorgt voor een enorme krachtenbundeling aan kennis en innovatiekracht.

Een specifiek innovatiegebied vormt de offshore windsector
Bob Meijer van TKI Wind op Zee verwacht dat rond het jaar 2030 zo’n 50% van de Nederlandse energiemarkt afkomstig is van offshore windparken. Om dit te realiseren is uitbreiding van bestaande capaciteit noodzakelijk. Dit kan echter niet zonder uitbreiding van het bestaande aantal R&D faciliteiten. Energieleverancier Tennet kijkt ook vooruit naar deze ontwikkeling. Hun ambitie is om in te zetten op de realisatie van een goede infrastructuur voor offshore windenergie. Dit willen zij bereiken door het bouwen van een omvangrijk Europees elektriciteitssysteem op de Noordzee. Dit systeem op basis van het ‘Hub and Spoke’ principe moet Europese doelstellingen op het gebied van CO2-reductie niet alleen haalbaar, maar ook betaalbaar maken.

Kansen op Maasvlakte 2
Op grote gebiedskaarten gaven deelnemers van de sessie aan waar zij kansen zagen voor implementatie van test- en demonstratielocaties en hoe hun organisatie hier aan kan en wil bijdragen. Dit leverde meerdere inspirerende ideeën op rond het versterken van samenwerking in de keten en het vergroten van flexibiliteit ten opzichte van de markt. Ook werden mogelijke aansluitingen met bestaande initiatieven meegenomen in het denkproces. Niet alleen de realisatie van test- en demolocaties voor de offshore industrie kwamen aan bod. Ook werden kansen gezien voor een koppeling met onshore activiteiten.

Verkenning vervolgstappen
Door bedrijven uit de relevante sectoren mee te nemen in het denkproces over de ontwikkeling van samenwerking en gebiedsontwikkeling ontstaat voor de organiserende partijen een helder beeld waar de behoeften liggen en kan optimaal ingespeeld worden op de markt. InnovationQuarter. Havenbedrijf Rotterdam en Gemeente Rotterdam verkennen komende tijd de vervolgstappen en ontwikkelingen voor de realisatie van de offshore wind test- en demo-site Maasvlakte 2.

Bron: InnovationQuarter

Innovatie

Benieuwd naar de innovaties in de haven van Rotterdam, zoals blockchain, autonoom varen of Internet of Things? Of zoek je ruimte voor innovatie in Rotterdam of partners om mee samen te werken? Volg de updates op deze site.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page