Bereikbaarheid

Maximaal 50km/uur op Haringvlietbrug (A29)

23 juli 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Maandagochtend 9 augustus vanaf 05.00 uur geldt op de Haringvlietbrug een nieuwe maximumsnelheid van 50 km/uur. Daarnaast wordt in beide richtingen het verkeer via één rijstrook over de brug geleid. Daartoe is besloten om de brug tot aan vervanging van de klep in 2023 veilig te kunnen blijven gebruiken.

Ter voorbereiding op de invoering van de snelheidsverlaging plaatst Rijkswaterstaat diverse verkeersmaatregelen op de weg zoals bebording en barriers. Dit gebeurt van zondagnacht 8 augustus 21.00 uur op maandagochtend 9 augustus 05.00 uur. De brug is tijdens deze werkzaamheden afgesloten voor alle verkeer. De parallelbaan blijft open voor (brom)fietsers en landbouwverkeer.

Omleidingen

Verkeer vanuit Rotterdam naar Bergen op Zoom wordt omgeleid via A15, A16, A17 of A59. In omgekeerde richting Bergen op Zoom-Rotterdam is dit de A59/A17, A16, A15. Verkeer vanuit Rotterdam richting Zierikzee wordt omgeleid via de A15, N57. In omgekeerde richting Rotterdam-Zierikzee is dit de N57, A15.

Kaart regio Rotterdam met bruggen

Aanleiding snelheidsverlaging

Het rijdek van de brug bestaat uit aluminium platen die met klemmen aan de klep van de brug zijn bevestigd. Het gaat om 210 platen en 700 klemmen. De klemmen trillen los door het verkeer dat over de brug rijdt. De sterkte van de trillingen wordt bepaald door de hoeveelheid verkeer, het gewicht van het (vracht)verkeer en de snelheid waarmee het verkeer over de brug rijdt. Er zijn nieuwe klemmen ontworpen en aangebracht die beter bestand zouden moeten zijn tegen de trillingen, maar deze leveren niet het gewenste resultaat.

Wekelijkse inspecties en aandraaien van de klemmen volstaan niet meer. Zonder aanvullende maatregelen wordt de kans steeds groter dat er een klem of plaat loskomt van de brug. Dit levert een potentieel gevaar op, niet alleen voor de scheepvaart maar ook voor het wegverkeer. Om de brug tot aan vervanging van de klep in 2023 veilig te kunnen blijven gebruiken is daarom besloten tot deze maatregel.

Meer informatie

Meer informatie en het laatste nieuws over de maatregelen, de hinder voor (vaar)weggebruikers en veelgestelde vragen vind je in ons online dossier Maatregelen Haringvlietbrug.