Nieuws

Mee-investeren in schonere lucht?

Nog tot 17 januari heeft u de tijd om mee te doen met één van de grootste crowdfundingsacties in Nederland ooit en mee te investeren in schonere lucht in de regio Rijnmond. Het Rotterdamse bedrijf Bruinsma Freriks Transport zoekt financiering voor de Don Quichot, een varende ontgassingsinstallatie voor binnenvaartschepen, chemicaliëntankers, boord/boord-overslag en tankerterminals. Het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs gingen voor en hebben via de Stimuleringsregeling Duurzame Initiatieven al 1 miljoen euro ter beschikking gesteld.

Met behulp van de innovatieve Vaporsol Vaitec-technologie kan de Don Quichot op locatie dampen afvangen en recyclen. De sterk vervuilende dampen worden nu nog niet afgevangen. Op dit moment zijn ontgassing op zee of op locatie in Moerdijk, waar het schip naartoe moet varen, de enige opties. Als ze de lucht ingaan vormen ze een serieuze belasting voor de luchtkwaliteit en voor de gezondheid van de bemanning en omwonenden. Tijdens de vaar- en ontgassingsuren kunnen de schepen bovendien niet ingezet worden. Met de Don Quichot kan ruim 95 procent van de schadelijke dampen op locatie worden gerecycled. Bovendien gaat dan 20 procent sneller.

De totale benodigde financiering voor de Don Quichot bedraagt 2,5 miljoen euro. Bruinsma Freriks Transport financiert zelf minimaal 400.000 euro. Via het publiek wil het bedrijf, via een vierjarige lineaire lening met een vaste, jaarlijkse rentevergoeding van 7%, de resterende 1,1 miljoen euro ophalen. Op moment van schrijven was hiervan al 40 procent toegezegd.

De crowdfundingsactie wordt georganiseerd door iTanks, het Rotterdamse kennis- en innovatieplatform voor de havenindustrie, samen met Collin Crowdfund. “De Don Quichot stelt de Rotterdamse haven en de havenbedrijven bovendien in staat om tegemoet te komen aan de geformuleerde ‘zero-emission’ ambitie om luchtverontreiniging tegen te gaan”, aldus iTanks. Dat meldt dat diverse eigenaren van grote internationale olietankers reeds hebben aangegeven gebruik te willen maken van de Don Quichot.

Bron: iTanks

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page