Digitalisering

Meer efficiency door digitaal havenmanagement

25 maart 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

Het verkrijgen van inzicht in port calls, nautische dienstverlening, lading en assets helpt havenautoriteiten hun operaties optimaal te managen en het maximale uit hun haven te halen. Digitale oplossingen en data-analyse spelen hierin een steeds belangrijkere rol. Met het modulaire managementsysteem Portmaster kunnen zowel kleine als grote havens een slimme basis leggen om hun ’doelstellingen scherp te stellen en te monitoren. En verhogen ze stapsgewijs hun digitale ‘maturity-level’.

Schepen met visueel zichtbare digitale sensoren

Portmaster is een van de digitale oplossingen die het Havenbedrijf Rotterdam de afgelopen jaren voor zichzelf heeft ontwikkeld. Deze toepassingen worden onder de naam PortForward ook als een service voor andere havenbedrijven in de markt gezet. Op die manier laat de Rotterdamse haven ook andere havens mee profiteren van de digitale kennis die in Rotterdam is opgebouwd. Met als doel een bijdrage te leveren aan het tot stand komen van een wereldwijd netwerk van ‘smart connected ports’.

Focus op havenoperaties

“Als managementsysteem zit Portmaster in het hart van de operaties die in een haven plaatsvinden. Het biedt op basis van big data en kunstmatige intelligentie zeer nauwkeurige informatie over onder meer de aankomst- en vertrektijd van schepen”, aldus Jan Gardeitchik, Business Development Manager Digital bij Havenbedrijf Rotterdam. Via dashboards kunnen de operationele KPI’s, de veiligheid en duurzaamheidsprestaties van de haven worden gemonitord. Opvallende zaken of incidenten worden met behulp van het systeem snel geregistreerd. In Portmaster kan ook informatie over cargo worden bijgehouden: welke lading – of bij cruiseschepen: hoeveel mensen – is aan boord? Operationele bijzonderheden kunnen eenvoudig worden bijgehouden en gerapporteerd waarmee ook de overdracht van informatie tussen verschillende shifts en afdelingen wordt verbeterd.

Havengelden

Havenbedrijven kunnen in Portmaster eenvoudig alle informatie verzamelen die nodig is voor het automatisch berekenen van hun havengelden. Te denken valt aan de afmetingen en duurzaamheidsklasse van schepen en de frequentie waarmee schepen de haven aanlopen. Op die manier ondersteunt het systeem bij het automatisch berekenen en factureren van havengelden en voldoen havenbedrijven aan hun wettelijke verplichtingen.

Inzicht in port calls

Door de modulaire opbouw van Portmaster kunnen gebruikers laagdrempelig instappen en het systeem stap-voor-stap verder uitbreiden. De eerste stap is inzicht verkrijgen in de port calls: welke schepen komen er naar de haven of zijn er al (geweest)? “Onder deze module hangt een overzicht van de haven”, verklaart Gardeitchik. “Dit kan een simpel kaartje zijn waarop te zien is waar de schepen zich bevinden, tot een compleet grafisch overzicht van de haven en zijn assets. Op basis van port call gegevens kunnen havengelden eenvoudig en accuraat worden berekend. Het is tevens de opstap naar digitaal plannen.”

Efficiënte planning

Commerciële schepen die een haven aanlopen, moeten zich verplicht 24 uur van tevoren bij de havenautoriteit melden. Hierbij geven ze hun verwachte aankomsttijd door. De werkelijke aankomsttijd is afhankelijk van diverse factoren, waaronder de weers- en getijdenontwikkeling. Inmiddels zijn er tal van digitale tools om dergelijke ontwikkelingen vrij nauwkeurig te voorspellen. Door deze binnen de Postmaster-omgeving te koppelen aan de verwachte aankomsttijden kunnen havenbedrijven de werkelijke aankomsttijden beter inschatten, wat leidt tot een betere planning en een optimale benutting van de assets in de haven. Tug-boten, roeiers en loodsen kunnen hierdoor bijvoorbeeld efficiënter worden ingezet.

Assetmanagement

Kades, ligplaatsen en andere haveninfrastructuur kunnen in Portmaster digitaal in kaart worden gebracht en gekoppeld aan informatie over de bereikbaarheid en beschikbaarheid. Hoe lang is een kade of ligplaats? Wat is de waterdiepte? Maar ook: wanneer is er voor de kade het laatst gebaggerd en wat is de onderhoudstoestand? Gardeitchik: “Tegenwoordig kunnen we kades uitrusten met sensoren die real time informatie verstrekken over de bezetting. Op dezelfde manier kunnen bijvoorbeeld afvalcontainers op de kade zelf doorgeven wanneer ze geleegd moeten worden. Dit biedt kansen om havenprocessen beter in te richten, onderhoud te voorspellen en in te plannen op het juiste moment. Waardoor je tegen lagere kosten optimaal gebruikt maakt van je havenfaciliteiten en eventuele fysieke uitbreidingen naar een later tijdpunt kunt verschuiven.”

Aantrekkelijke haven

De Portmaster-modules voor planning en monitoring van assets, onderhoud en dienstverlening helpen havenbedrijven het maximale uit hun assets en inkomsten te halen. Infrastructuur wordt beter benut, havenoperaties efficiënter uitgevoerd. Tegelijkertijd worden havenbedrijven een belangrijke leverancier van informatie voor hun havengemeenschap. Gardeitchik: “Tijdens een port call zijn rondom het schip tal van dienstverleners actief. Van het bunkerbedrijf tot de bakker die het brood aan boord brengt – via Portmaster weten alle dienstverleners wanneer het schip in de haven zal zijn. Daarmee word je als havenbedrijf niet alleen slimmer, maar ook aantrekkelijker voor klanten.”

Starten en opschalen

Portmaster wordt geleverd als een service, waarbij gebruikers afhankelijk van hun budget en behoeften één of meerdere modules kunnen aanzetten. Ze hebben alle vrijheid om zelf te bepalen welke functionaliteit wel of niet relevant is voor hun haven. Opschalen door het aanzetten van extra modules gaat snel en eenvoudig. Per module wordt maandelijks een bedrag betaald voor het gebruik ervan. De ICT-professionals van het Havenbedrijf Rotterdam helpen gebruikers bij de migratie van hun bestaande ICT-oplossingen naar het nieuwe managementsysteem. Dit verloopt zonder downtime van kritieke systemen. Vervolgens kunnen ze Portmaster 24/7 op afstand onderhouden, updaten en - indien nodig - storingen verhelpen. Het systeem wordt door het Havenbedrijf Rotterdam continu aangepast aan wijzigingen in de wet- en regelgeving en voldoet vanzelfsprekend aan de hoogste eisen op het gebied van cyber security. Het is eenvoudig te bedienen via zowel de vaste PC als mobiele devices. Een slimme oplossing voor havenbedrijven om op eigen tempo toe te groeien naar volledig digitaal havenmanagement en daarbij het digitale maturity level naar een hoger plan te tillen.