Nieuws

Meer Rotterdammers langdurig aan de slag met Leerwerkakkoord

Bron: Gemeente Rotterdam

De Rotterdamse haven biedt 1000 mbo-studenten een garantie op werk als ze kiezen voor een opleiding procestechniek, onderhoud of logistiek. Het MKB heeft de komende 4 jaar voor 600 werkzoekenden een baan via een leerwerktraject.

Foto: Jan van der Ploeg

Foto: Jan van der Ploeg

Dit zijn twee maatregelen uit het Leerwerkakkoord, dat dinsdag is gepresenteerd. Bedrijfsleven, onderwijs en gemeente hebben hierin verschillende afspraken gemaakt om meer Rotterdammers aan het werk te krijgen en te houden.

De verwachting is dat de werkgelegenheid in de regio groeit, maar de leer- of werkervaring van een grote groep Rotterdammers sluit daar niet bij aan. Met het Leerwerkakkoord richten de ondertekenaars zich daarom op drie pijlers: van school naar werk, van werk naar werk en (weer) aan het werk. 'We willen dat jongeren de juiste vaardigheden leren en niet zonder diploma school verlaten. Werknemers moeten zich een leven lang ontwikkelen en daarom zetten werkgevers in op om- en bijscholing. Daarnaast willen we zoveel mogelijk mensen uit de bijstand en aan het werk helpen', zegt wethouder Richard Moti (Werk en Inkomen).

3 miljoen investering

De partners (Gemeente, Dl, STC en HbR) LWA investeren 3 miljoen in de ontwikkeling van havenmedewerkers. Er komt onder meer een platform waarbij havenmedewerkers kennis kunnen opdoen bij andere bedrijven, door bijvoorbeeld stage te lopen. ‘Door digitalisering en de energietransitie verandert de haven en het werk in de haven fundamenteel’, zegt president directeur van het Havenbedrijf Allard Castelein.

Volgens hem zoeken bedrijven in de haven mensen voor allerlei soorten banen; van onderhoud tot beveiliging, constructie en logistiek en van ict’ers tot financieel specialisten en werkvoorbereiders. ‘Om ook in de toekomst ook concurrerend te blijven, is het belangrijk te zorgen voor juist opgeleid personeel. Omdat de krapte op de arbeidsmarkt steeds groter wordt, zien we dit akkoord als een belangrijke, concrete stap.’

Stageplaatsen en startgaranties

De MKB-bedrijven bieden - naast de 600 banen via werkleertrajecten – schoolverlaters via stageplaatsen en startgaranties perspectief op werk. ‘In de afgelopen jaren hebben we veel werkzoekenden aan een baan kunnen helpen. Daar kunnen we nu een vervolg aan geven, door een goede samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers’, zegt Pieter van Klaveren, voorzitter van MKB Rotterdam Rijnmond.

Rotterdam hoopt dat meer bedrijven, onderwijsinstellingen en organisaties aansluiten bij het Leerwerkakkoord. De stad investeert in 8 miljoen euro in het akkoord, dat een looptijd heeft van 6 jaar.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page