Nieuws

Meer werkgelegenheid in maritieme sector

Het aantal banen in de maritieme sector groeide in 2015 met 710. Dit is een lichte stijging van 0,65 procent ten opzichte van 2014. Dat blijkt uit de Maritieme Arbeidsmarktmonitor van Nederland Maritiem Land, een jaarlijks onderzoek naar de omvang en de samenstelling van de werkgelegenheid, vacatures, opleiding en innovaties in de maritieme sector. De sector toont verder een stabiel beeld. Zo heeft ruim 80 procent van de werknemers een vast dienstverband.

De maritieme sector bestaat uit verschillende branches zoals de jachtbouw/watersportindustrie, binnenvaart, scheepsbouw, havens, marine, waterbouw, zeescheepvaart, offshore en visserij. Het totaal aantal vacatures in die sector steeg in 2015 licht met 0,8 procent. Een deel van de vacatures bleek moeilijk vervulbaar, met name technische functies. Verder blijkt dat het percentage werknemers in tijdelijke dienst licht steeg met 1,3 procent. Het percentage ingehuurde krachten daalde met 2,4 procent.

Het aantal bedrijven dat opleidings- en stageplaatsen aanbiedt, daalde ten opzichte van 2014. Voor de meeste branches geldt dat de vraag naar stageplaatsen kan worden vervuld. Helaas geldt dit niet voor de zeevaart. Door de sterk toegenomen instroom van de laatste jaren is er op dit moment een groot tekort aan stageplaatsen voor studenten van de zeevaartopleidingen.

Technologie en duurzaamheid

De maritieme sector ziet twee belangrijke thema’s voor de toekomst, namelijk technologie en duurzaamheid. Met name op het gebied van emissievermindering en groenere aandrijving zien bedrijven veel kansen. Deze thema’s hebben personele gevolgen. De sector verwacht enerzijds een groeiende behoefte aan specialisatie van medewerkers en anderzijds een groeiende behoefte aan meer allround inzetbare medewerkers.

Bron: NML
Foto: Freek van Arkel

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page