Innovatie

Met BlockLab voel ik me als een kind in een snoepwinkel

28 augustus 2019
Hoe kunnen wij je helpen?

Deining #6

In Rotterdam zoeken we continu naar antwoord op de vraag hoe de haven slimmer, efficiënter, beter en duurzamer kan. Hoe pakken partners in de haven dat aan, waarom en wat hadden ze zelf slimmer kunnen doen?

Aljosja Beije is logistics lead van BlockLab, een fieldlab geïnitieerd en gefinancierd door het Havenbedrijf Rotterdam en de Gemeente Rotterdam. BlockLab brengt blockchaintechnologie in de praktijk met de focus op energie en logistiek.

Aljosja Beije
Aljosja Beije

‘Ik ben opgegroeid onder de rook van Rotterdam, mijn hele leven heb ik al iets met de haven. Ik heb meer dan twintig jaar werkervaring in de logistiek en heb op drie continenten gewerkt. Logistiek heeft me altijd gefascineerd, als je een paar schroeven nodig hebt, liggen die gewoon in de winkel. Maar de reis die ze gemaakt hebben, bijvoorbeeld vanuit China, die zie je niet. Maar er is nog veel te verbeteren in de efficiency en digitalisering kan daaraan bijdragen. Met BlockLab voel ik me daarom als een kind in een snoepwinkel: innovatieve supply chain projecten waar grote namen bij betrokken zijn.’

‘Even wat uitleg: blockchain is een decentraal systeem om gegevens vast te leggen, er is niet één instantie of bedrijf eigenaar. Met BlockLab hebben we goed in het vizier hoe je deze blockchaintechnologie kunt inzetten voor het oplossen van bepaalde problemen op het gebied van logistiek en energie. We willen blockchain gebruiken om de informatie- en financiële stromen beter op elkaar aan te laten sluiten. Dit zorgt niet alleen voor meer efficiëntie in de keten, maar er ontstaan ook nieuwe bedrijfsmodellen, zoals voorraadfinanciering en het delen van logistieke ‘assets’.’

Stroom van je buren

‘Het Havenbedrijf Rotterdam zet in op de energietransitie en de ontwikkeling van alternatieve bronnen zoals wind- en zonne-energie. Net als in de container-logistiek kan je blockchain gebruiken voor de coördinatie van de logistiek van die energie. Je wil dat mensen betrouwbare elektriciteit ontvangen. Dat is een grotere uitdaging dan met energie uit kolen of gas want de wind waait niet altijd hetzelfde en de zon schijnt ook niet altijd. Om toch die betrouwbare energie te leveren, kun je dat door decentrale markten peer-to-peer laten afhandelen, oftewel door gebruikers onderling. Begin september gaan we beginnen met een pilot op de RDM met een systeem dat deze peer-to-peer handel mogelijk maakt. Stel dat je over een paar uur energie nodig hebt: je wilt ’s nachts je Tesla opladen zodat je op tijd bent voor die belangrijke meeting de volgende ochtend. Je wil zeker weten dat je dat stuk kunt rijden. En je weet dat je de elektriciteit goedkoper bij de buren af kunt nemen dan vanuit het netwerk. Dan wil je dat natuurlijk! Blockchain kan daar een rol in spelen omdat het de digitale infrastructuur daarvoor regelt.’

‘Het andere is grote project waar we mee bezig zijn is DELIVER, een platform dat ook werkt op blockchaintechnologie en een efficiëntere vorm van internationale handel mogelijk maakt. Stel je een container voor die overzees wordt vervoerd. Dat gaat soms gepaard met papierwerk van maar liefst 75 pagina’s, enorm tijdrovend voordat dat is afgehandeld. Je kan je wel voorstellen dat dat enorm beslag legt op de capaciteit en middelen van de rederij. En het zorgt voor vertraging in de financiële stroming. Iedereen moet op elkaar wachten. Door dat papierwerk te regelen en vast te leggen in blockchaintechnologie, los je dat op. Met succes: begin februari 2019 is met DELIVER de eerste papierloze en van deur tot deur traceerbare container vanuit Korea in Tilburg afgeleverd.’

Groeien door samenwerking en technologie

‘Voor mij is een slimme haven een haven die zonder problemen op 99 procent van de capaciteit kan draaien. Extra capaciteit toevoegen wanneer het niet nodig is, is niet zo slim. Kijk naar het wegvervoer: 25 tot 40 procent van de vrachtwagens rijdt leeg heen of terug, toch komen er meer vrachtwagens bij. Platformen zoals Uber Freight spelen hier slim op in. Ik geloof erin dat bedrijven kunnen groeien door goede afstemming en als ze bereid zijn om samen te werken en nieuwe techniek in durven te zetten.’

‘In het begin hebben we ons met BlockLab teveel op het midden- en kleinbedrijf (mbk) gericht terwijl die sector er nog niet klaar voor was. Dat was niet zo slim van ons en een belangrijk leerpunt: je moet eerst zorgen voor een netwerk; dan kom je al snel bij grote bedrijven uit. Die hebben ook de middelen en daarmee de moed om te innoveren. En nu volgt ook het mkb, zo hebben we een project gedaan met een scheepvaartbedrijf Shipping Factory om te kijken hoe we blockchain kunnen inzetten om de administratie van de binnenvaart papierloos kunnen maken.’

Kennis exporteren

‘Als Rotterdam moeten we ervoor zorgen dat we een slimme haven blijven en niet alleen om economische redenen. Ik ben hier in 1991 komen wonen en heb Rotterdam zien veranderen van een stad met veel ‘niet zo lekkere plekken’ naar een leefbare stad waar mensen graag wonen. Tegelijkertijd vervoeren we steeds meer en die CO2-uitstoot gaat ten koste van die leefbaarheid. Daarom hebben we een slimme haven nodig en Rotterdam zet zich in om de CO2 te reduceren. We zijn ingrijpend aan het innoveren en digitaliseren, die kennis mogen we best meer en beter exporteren. Daar kunnen we nog wel wat slimmer in worden!’