Energietransitie
Nieuws

Met walstroom naar een emissievrije haven in 2050

Met de Europese Green Deal wil de Europese Commissie in 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld zijn. Het Havenbedrijf Rotterdam ondersteunt deze ambitie en werkt toe naar een emissievrije haven in 2050. De reductie van scheepvaartemissies is onderdeel van deze ambitie.

European Green Deal Port of Rotterdam

Terwijl de emissies van afgemeerde schepen slechts 2% uitmaken van de totale CO2 emissies van logistieke ketens via Rotterdam, is het terugdringen van emissies in de haven van belang, met name om de leefomgeving in omliggende woongebieden te verbeteren en om kwetsbare Natura2000-gebieden in de directe omgeving te beschermen. Walstroom levert grote sociaaleconomische voordelen op, maar is zeker geen 'no regret'-maatregel die overal werkt; voor bepaalde segmenten en havengebieden zijn andere maatregelen, zoals bijvoorbeeld het gebruik van emissiearme brandstoffen, veel kosteneffectiever.

Samen met de gemeente Rotterdam is het Havenbedrijf een ambitieuze strategie gestart om in de komende vijf jaar 8 tot 10 nieuwe walstroominstallaties te realiseren. Om deze ambities waar te maken hebben we directe projectsubsidies nodig om de onrendabele top van veelbelovende walstroomprojecten af te kunnen dekken. Door scheepvaartemissies te beprijzen verbetert de businesscase voor walstroom aanzienlijk en kan het gebruik ervan worden gestimuleerd. Verder is een permanente Europese belastingvrijstelling voor walstroom en emissievrije brandstoffen nodig om een ​​gelijk speelveld te creëren met belastingvrije fossiele brandstoffen.

Door deze randvoorwaarden te realiseren kunnen beleidsmakers ons helpen emissievrije havens te realiseren, die op hun beurt weer kunnen bijdragen om in Europa klimaatneutraliteit te bereiken.

Energietransitie

Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich in tegen klimaatverandering en wil een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde energietransitie. Vermindering van de CO₂-uitstoot en efficiënt gebruik van grond- en reststoffen zijn voor het Havenbedrijf belangrijke opgaven.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page