Nieuws

Minder stookolie en meer LNG gebunkerd in 2017

In de Rotterdamse bunkerhaven is in 2017 de verkoop van bunkerolie - brandstof voor de scheepvaart - verminderd van 10,1 miljoen m3 naar 9,9 miljoen m3. De meeste bunkers zijn stookolie, in 2017 8,3 miljoen m3. De overslag van bunker liquefied natural gas (LNG) – vloeibaar aardgas - nam toe van minder dan 100 ton naar 1500 ton.

De Wes Amelie bunkert LNG op de City Terminal (foto Paul Martens)

ECA
Volgens marktpartijen bestaat ongeveer 1 tot 1,5 miljoen m3 van de gebunkerde stookolie uit zogenoemde ‘ultralaagzwavelige stookolie’ met een zwavelgehalte lager dan 0,1% (ULFSO). Ultralaagzwavelige stookolie wordt gebruikt sinds 2015. Toen ging het toegestane zwavelgehalte in stookolie van 1,0 naar 0,1% in de ECA’s (emission control area’s) van de Noordzee, Oostzee en de kusten langs de Verenigde Staten. De afzet van deze nieuwe producten zijn nog niet specifiek in de cijfers van de Rotterdamse haven terug te vinden.

LNG
De toename van LNG bunkers kwam vooral op het conto van de Wes Amelie, ’s werelds eerste containerschip dat tot LNG-aandrijving is omgebouwd. Het schip bunkert regelmatig op de City Terminal aan de Prins Willem Alexanderhaven. Ook nam Shell vorig jaar het zeewaardige schip Cardissa in gebruik. Het schip met als standplaats Rotterdam gaat klanten door heel Europa bevoorraden met LNG vanuit de Gate terminal in Rotterdam. De ingebruikname van de Cardissa is een enorme impuls voor de transitie van stookolie naar LNG als brandstof voor de scheepvaart en ligt in het verlengde van het beleid van het Havenbedrijf dat daarop gericht is.

Open om te bekijken

 

  Stookolie Gasolie Dieselolie Smeerolie Totaal
2015 8.738.510 1.634.053 167.048 94.857 10.634.468 m3
2016 8.483.644 1.426.879  139.035 96.326

10.145.844 m3

2017    8.255.467 1.387.913 147.035 99.677 9.890.091 m3

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page