coronavirus

Minimaliseren impact Covid-19 op Rotterdamse haven en industrie

De afgelopen dagen zijn in verschillende landen waaronder Nederland vergaande maatregelen genomen om verspreiding van het Covid-19 virus in te dammen. Elk bedrijf in Nederland en elk schip dat Nederland aanloopt heeft met deze maatregelen te maken.

Press photo CEO Allard Castelein

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam

Terwijl gezondheid de hoogste prioriteit heeft, proberen we als Havenbedrijf Rotterdam en (Rijks)Havenmeester de impact van Covid-19 op het functioneren van de Rotterdamse haven en industrie zo beperkt mogelijk te houden. We hebben zeer frequent overleg met de verschillende nautische dienstverleners, bedrijven en belangenorganisaties, zowel bilateraal als in diverse overleggen. Ook met de publieke lokale en nationale autoriteiten is zeer regelmatig overleg. Doel hiervan is om de haven onder de huidige lastige omstandigheden optimaal te laten blijven functioneren.

René de Vries, (Rijks-) Havenmeester Rotterdam

De Rotterdamse haven en industrie zijn van groot belang voor Rotterdam, Nederland en Noordwest-Europa. Daar zijn we trots op. We doen ons uiterste best de meest veilige, meest efficiënte en meest aantrekkelijke haven en vestigingsplaats te zijn. Dat willen we niet alleen in goede tijden zijn, maar ook nu. Weet daarom dat we de komende tijd ons uiterste best doen Covid-19 zo min mogelijk impact te laten hebben op de haven. Dat kunnen we natuurlijk niet alleen. Het continueren van de goede samenwerking met al onze partners, klanten en stakeholders is daarvoor essentieel.

Wij vertrouwen erop dat u ons weet te vinden als er vragen, onduidelijkheden of zorgen zijn. Als er in de komende tijd relevant nieuws is, dan zullen we u daarvan op de hoogte houden.

Update coronavirus

Ondanks de ingrijpende maatschappelijke gevolgen van de coronavirusuitbraak (COVID-19) blijft de haven van Rotterdam operationeel. Goederenoverslag en -productie gaan onverminderd door. De Divisie Havenmeester zorgt 24/7 voor veiligheid en orde op het water. Havenbedrijf Rotterdam volgt nauwlettend de adviezen van nationale autoriteiten op het gebied van gezondheid en veiligheid, en heeft maatregelen getroffen om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page