Energietransitie

Minister Wiebes neemt H-vision rapport in ontvangst

03 juli 2019
Hoe kunnen wij je helpen?

Op 2 juli presenteerden de 16 partners in H-vision de resultaten van de haalbaarheidsstudie naar de inzet van blauwe waterstof in de energievoorziening in de industrie. Tijdens het minisymposium Dé start van de waterstofeconomie ontving minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes het rapport uit handen van TNO RvB-lid Cis Marring en Deltalinqs-voorzitter Steven Lak.

Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat
Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

De uitkomsten van de haalbaarheidsstudie laten zien dat de industrie met blauwe waterstof de CO2-uitstoot al vóór 2030 substantieel kan terugbrengen. Met de positieve uitkomst van het onderzoek heeft Rotterdam de kans zich te ontwikkelen tot een hub waar waterstof wordt geproduceerd, gebruikt en verhandeld. Daarmee kan H-vision de start gaan vormen van de waterstofeconomie in Rotterdam en in hoge mate bijdragen aan de klimaatdoelstellingen.

Tijdens het minisymposium belichtten deskundigen uit o.a. de markt, kenniswereld, en overheid vanuit diverse invalshoeken de uitdagingen van de industrie om de nationale klimaatdoelen te halen en de kansen die blauwe waterstof biedt voor de industrie en de Rotterdamse haven.