Innovatie
Nieuws

Mogelijkheden AI omvangrijk - werkgroep Haven en Maritiem van start

De haven-maritieme sector in Nederland is mondiaal concurrerend en een belangrijke aanjager van de Nederlandse economie. De technologische toepassingen van Artificial Intelligence (AI) in deze sector zijn zeer omvangrijk. Internationaal worden enerzijds kansen voor internationale samenwerking verwacht, anderzijds ontstaat er een hevige concurrentiestrijd. Het is daarom belangrijk dat de sector autonoom in staat is de sleuteltechnologie AI toe te passen en de benodigde kennis en kunde op dit gebied verder ontwikkelt.

Haven Maritiem ©Workflow

©Workflow

Vanuit de Nederlandse Artificial Intelligence Coalitie (NL AIC) is de werkgroep Haven en Maritiem opgericht. Belangrijke spelers zoals Gemeente Rotterdam, InnovationQuarter, Netherlands Maritime Technology (NMT), TU Delft, Havenbedrijf Rotterdam en SmartPort hebben zich hierbij aangesloten om met elkaar een visie en strategie voor gezamenlijke uitdagingen te ontwikkelen en kansrijk proposities te ondersteunen. De NL AIC werkt aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden:

  • Data Delen
  • Human Capital
  • Maatschappelijke Acceptatie en Inclusie
  • Research en Innovatie
  • Startups en Scale-ups

Komende vijf jaar

De werkgroep Haven en Maritiem heeft de ambitie in de komende vijf jaar de ontwikkeling van dataficering en AI in het haven-maritieme domein een stevige impuls te geven. De werkgroep staat aan de start van deze ambitie. Op maandag 28 september 2020 vindt van 14.30 tot 16.00 uur de online kick-off plaats voor leden en niet-leden. Tijdens deze kick-off wordt toegelicht welke AI ontwikkelingen op welk gebied in de maritieme sector de werkgroep wil stimuleren en de rol die deelnemers hierin kunnen spelen.

Innovatie

Benieuwd naar de innovaties in de haven van Rotterdam, zoals blockchain, autonoom varen of Internet of Things? Of zoek je ruimte voor innovatie in Rotterdam of partners om mee samen te werken? Volg de updates op deze site.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page