Nautische dienstverlening in Rotterdam

07 april 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

De nautisch dienstverleners (loodsen, roeiers en slepers) doen alles wat zij kunnen om hun operatie gaande te houden. De maatregelen die zij nemen zijn bedoeld om de gezondheidsrisico’s van de eigen mensen en bemanningen te beperken. Hiermee beschermen de dienstverleners ook de gezondheid van kapiteins en hun bemanning op zeeschepen.

Bekijk de video over hoe de loodsen te werk gaan.

De richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM zijn leidend. Zowel onderling als met het Havenbedrijf en de Divisie Havenmeester is er voortdurend overleg over de te nemen maatregelen. Ook de (mogelijke) operationele impact daarvan wordt bijna dagelijks met alle betrokken partijen besproken.

Juist nu is zichtbaar hoe waardevol de intensieve operationele samenwerking tussen de nautisch dienstverleners is. De dienstverleners zorgen dat schepen voldoende informatie hebben over de genomen maatregelen. Dat is belangrijk, zodat kapiteins, rederijen en ladingeigenaren weten wat er gebeurt om veilig te werken. Zo zorgen ook de loodsen, roeiers en slepers ervoor dat schepen die Rotterdam aandoen op de gebruikelijke manier kunnen worden bediend.