Digitalisering
Column

‘Nautische standaarden noodzakelijk voor efficiënte zeevaart’

'Best merkwaardig dat de zeevaart, die al zo’n 5.000 jaar bestaat, pas sinds kort beschikt over internationale standaarden voor nautische haveninformatie. Tal van jongere sectoren, waaronder luchtvaart en telefonie, zijn al lang internationaal gestandaardiseerd.'

Ben van Scherpenzeel is voorzitter van de internationale Port Call Optimisation Taskforce. Deze heeft als agenda de kwaliteit van informatie voor het port call proces te verbeteren door middel van het identificeren van data-bottlenecks, bestaande industriestandaarden voor deze data te omarmen en deze standaarden vervolgens met prototypes te testen (dus geen commerciële producten).

'Bij zeevaart zijn dan ook veel internationale partijen betrokken. De zeehavens, maar ook de sector zelf, leefden lang op eilanden. Zo hadden bijvoorbeeld container- en tankvaart hun eigen jargon.

Vandaag staat de zeevaart voor enorme uitdagingen: de marges op assets worden kleiner, de CO2-uitstoot moet omlaag. Hoe efficiënter je schepen kan inzetten, hoe lager de operationele kosten en emissies. Internationale standaarden voor Port Call Optimization dragen hieraan bij. Grote verladers en rederijen zullen er letterlijk wel bij varen. Zij runnen dagelijks honderden schepen in een netwerk van honderden havens, die vroeger geen eenduidige vocabulaire hadden voor zaken als diepte, vertrek- en aankomsttijden. Het gebrek aan standaarden leidde tot vertraging bij havenaanlopen en suboptimale belading. Probeer dan maar eens efficiënt een grote vloot te beheren.

Globale marktspelers als Shell, Maersk, MSC en CMA-CGM maar ook havens zoals Gotenburg, Singapore, Houston, Busan, Ningbo-Zhoushan, Algeciras waren dan ook betrokken bij de internationale Port Call Optimisation Taskforce, waarin bedrijven, havens en belangenorganisaties internationale standaarden hebben vastgelegd. Een tijdrovend, complex traject, omdat partijen om de tafel zaten die soms nooit eerder met elkaar hadden gepraat. De eerste Call for Action stamt uit 2006. Er is lang gezocht naar de juiste technische aanpak, hoe informatie schip en ligplaats specifiek aangeboden kon worden, en welke informatie minimaal gestandaardiseerd moest worden. Als vertrekpunt is één businessproces voor zowel tank- als containervaart gehanteerd.

Vorig jaar zijn functionele definities gepubliceerd: hoe gaan we zaken als diepte en verwachte aankomsttijd voortaan eenduidig benoemen? Er is gekozen voor terminologie, die nu al in logboeken en op internationale zeekaarten wordt gebruikt. Eind mei 2018 worden datadefinities voor de overdracht van informatie bepaald. Vervolgens is het aan de maritieme industrie om de data- en functionele definities te onderhouden, zodat we over 50 jaar nog steeds met dezelfde definities werken.

Scheepvaart is globale business. Standaardisatie heeft alleen zin als alle informatie-eigenaren in het businessproces data delen. Met Pronto lanceerde Havenbedrijf Rotterdam onlangs als eerste een communicatieplatform op basis van de nieuwe standaarden. Het versneld wereldwijd uitrollen van dergelijke technologie leidt versneld tot een schone en efficiënte zeevaart. Daarbij is het belangrijk om iedereen aan boord te krijgen die een service levert aan het zeeschip. Van de terminal tot de loodsen, de bunkerbedrijven en de leveranciers van provisions.

Hebben we maatschappelijk-economisch gezien een andere keuze? Het antwoord is nee. Gestandaardiseerde communicatie is voorwaardelijk voor de toekomst van de zeevaart, die schoner en efficiënter moet worden. In 2030 dient de CO2-uitstoot ten opzichte van 2008 te zijn gehalveerd. De meeste winst bij het terugdringen van emissies valt te behalen door just-in-time aankomsten. Wat tevens de economische slagkracht van de sector ten goede komt.

Het begint met informatie-uitwisseling, óók tussen schepen onderling. Mijn tip aan de zeevaart: ga als cluster verder. Uiteindelijk lopen zeeschepen allemaal dezelfde havens aan. Bij aankomst en vertrek kunnen ze last van elkaar hebben. Havens doen er goed aan minder gefragmenteerd te denken. Als haven ben je slechts één schakel in het enorme netwerk van je klanten. Los van de standaardisatie zal ook deze mindset bijdragen aan het versneld uitrollen van een schonere zeevaart.'

Energietransitie

Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich in tegen klimaatverandering en wil een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde energietransitie. Vermindering van de CO₂-uitstoot en efficiënt gebruik van grond- en reststoffen zijn voor het Havenbedrijf belangrijke opgaven.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page