Nieuws

Nederland op één na grootste agro-exporteur ter wereld

Nederland is ook in 2014, na de Verenigde Staten, tweede op wereldranglijst grootste agro-exporteurs. Hierna volgen Duitsland, Brazilië en Frankrijk. Dit blijkt uit recente cijfers van de VN-ComTrade databank. De uitvoer van agrarische producten is in 2014 ondanks de crisis ruim een procent blijven groeien en bereikte een waarde van 108 miljard euro.

De helft van de Nederlandse uitvoer gaat naar Duitsland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. LEI Wageningen UR heeft onlangs nieuwe cijfers opgeleverd over 2013 waaruit blijkt dat de belangrijkste exportproducten naar de EU-landen vlees, sierteeltproducten en zuivel zijn. Naar landen buiten de Europese Unie gaan vooral bewerkte producten zoals zuivel, graanbereidingen, dranken maar ook sierteeltproducten. De invoer bestaat vooral uit producten als tropisch fruit, margarine, vetten en oliën, veevoedergrondstoffen, koffie en cacao.

Van de totale Nederlandse uitvoer van agrofoodproducten van ruim 80 miljard euro in 2013 kwam ruim 19 miljard euro uit wederuitvoer via de Rotterdamse haven en Schiphol , ruim 58 miljard betrof producten van eigen bodem en slechts 2,7 miljard was doorvoer.

Wederuitvoer houdt in dat het product eerst wordt ingevoerd en eigendom wordt van een Nederlands bedrijf, een lichte bewerking ondergaat en na eventueel ompakken en hergroeperen wordt uitgevoerd naar een ander land. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij tropisch fruit in de haven van Rotterdam, bij ingevoerde granen en bij oliehoudende zaden. Bij doorvoer worden producten niet ingeklaard in Nederland, maar gaan deze rechtstreeks in dezelfde container door naar een klant in een ander land. Cijfers.

Bron en foto: AGF.nl, 26-6-2015

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page