Innovatie

New and Improved: Website M4H Rotterdam

11 maart 2019
Hoe kunnen wij je helpen?

Vanuit het programmabureau M4H Rotterdam werken gemeente en Havenbedrijf Rotterdam hard aan de transformatie van een havengebied met een rijke maritieme en industriële geschiedenis, naar een nieuw stadsdeel om te wonen en werken, tussen haven en stad.

Afbeelding van nieuwe website M4H

Het Ferro terrein, de voormalige fruitloodsen van TP aan de Merwehaven, en de Citrusveilig krijgen de komende jaren een nieuwe bestemming. Zij zullen ontwikkelen naar broedplaatsen voor innovatie en plekken voor ontmoeting en uitwisseling. Op de vernieuwde website van M4H lees je meer over de lopende (vastgoed)projecten, innovaties en ondernemers, en de evenementen in M4H.

Rotterdam Makers District

M4H vormt samen met RDM Rotterdam het Rotterdam Makers District: Dé plek in de regio voor de innovatieve maakindustrie. Grote bedrijven kunnen hier experimenteren met nieuwe producten of processen. Er worden nieuwe technologieën uitgedacht, getest en toegepast. Deze nieuwe technologieën zijn gebaseerd op digitalisering, robotisering, additive manufacturing, en op het toepassen van nieuwe, duurzame energie en materialen. Dit maakt het Makers District tot een proeftuin en etalage van de nieuwe economie, voor de toekomst van stad en haven.

Het Makers District zet in op een verdere verbinding M4H en RDM met als doel een gemeenschap van succesvolle en innovatieve ondernemers te creëren. De vernieuwde website van M4H is daarom ingericht in dezelfde stijl als de website van RDM, met veel ruimte voor showcases en innovaties uit het gebied.