Duurzaamheid

Nieuw baggercontract voor Van der Kamp en Boskalis

23 december 2019
Hoe kunnen wij je helpen?

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) en Bagger- en Aannemingsmaatschappij Van der Kamp B.V. houden ook de komende jaren de Rotterdamse haven op diepte. Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat hebben het voornemen uitgesproken beide bedrijven meerjarige contracten te gunnen voor onderhoudsbaggerwerkzaamheden van de toegangswegen en andere vaarwegen in het haven- en industriegebied.

Nieuw baggercontract voor Van der Kamp en Boskalis
Ecodelta, het baggerschip van Van der Kamp, dat op LNG vaart en de Rotterdamse haven op diepte houdt (foto: H.v.d. Heijden)

De werkzaamheden hebben betrekking op het toegangskanaal van de Maasmond/Maasgeul/Eurogeul (Boskalis) en de Nieuwe Waterweg/Maas en de aanliggende havenbekkens (Van der Kamp).

De gunningscriteria omvatten verschillende duurzaamheidsparameters, waaronder CO₂-beperkende maatregelen.