Persbericht

Nieuw systeem voor drinkwatertappunten Pionierkade en Schaardijk

Vanaf 1 november treedt een nieuw systeem in werking voor het afnemen van water op de Pionierkade en aan de Schaardijk. Het Havenbedrijf Rotterdam sluit hiervoor aan bij het landelijke platform van Park-line Aqua voor het verzorgen van walstroom.

De schippers die geregistreerd zijn bij Park-line Aqua kunnen gebruik maken van de faciliteiten door op dezelfde manier als bij het afnemen van walstroom gebruik te maken van de app, IVR, sms en/of website. Als men zich nog niet geregistreerd heeft bij Park-line Aqua moet men dat eerst doen via http://www.parkline.nl/water/.

Kosten

Binnenvaartschepen die het Havenbedrijf Rotterdam havengeld betalen hoeven over de eerste 6m3 per dag geen vergoeding te betalen. Indien de schipper meer dan 6 m3 wil afnemen is dat ook mogelijk door de transactie door te laten lopen. De kosten hiervoor bedragen € 1,37 per m3. Verrekening vindt maandelijks achteraf op basis van het daadwerkelijke verbruik boven de 6 m3.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page