Nieuws

Nieuwe afspraken woningbouwplannen in omgeving haven

Op 8 juli ondertekenden de provincie Zuid Holland, de gemeenten Rotterdam, Brielle, Maassluis, Nissewaard, Schiedam, Vlaardingen, Westvoorne, DCMR Milieudienst Rijnmond, Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam een Afsprakenkader over geluid en ruimtelijke ontwikkelingen zoals woningbouwplannen.

Van links naar rechts: Gemeente Vlaardingen, wethouder R. van Harten -Provincie Zuid-Holland, gedeputeerde F. Vermeulen -Gemeente Nissewaard, wethouder C. Mourik -Gemeente Brielle, wethouder A.A. Schoon -Gemeente Rotterdam, wethouder P.J. Langenberg -Deltalinqs, S.W.A. Lak -Gemeente Westvoorne, wethouder A.L. van der Meij -Gemeente Maassluis, wethouder J.M.H. Evers -Havenbedrijf Rotterdam N.V. COO R. Paul -Gemeente Schiedam, wethouder P. van Aaken -DCMR Milieudienst Rijnmond, J.H. Meijer

Het doel van het nieuwe Afsprakenkader is een brede afstemming op regionaal niveau in een vroeg stadium van woningbouw- en havenontwikkeling om problemen in vergunningprocedures te voorkomen, elkaar niet te verrassen en geen onnodige kosten te maken. In het nieuwe Afsprakenkader wordt afgesproken met welke werkwijze de partners rondom haven en omgeving, binnen de geldende geluidkaders, samenwerken om zowel haven als omgeving te blijven ontwikkelen.

De aanleiding voor een nieuw afsprakenkader is het gezamenlijk belang van de betrokken gemeenten, Havenbedrijf Rotterdam, provincie Zuid-Holland, Deltalinqs en DCMR om de kwaliteit van de leefomgeving te behouden en waar mogelijk te verbeteren, een sterke toename van overlast door de haven te voorkomen en tegelijkertijd het belang van haven- en stedelijke ontwikkeling te borgen.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page