Persbericht

Nieuwe premier Noordrijn-Westfalen bezoekt Rotterdamse haven

De eind juni tot minister-president van Noordrijn-Westfalen gekozen Armin Laschet heeft vandaag op zijn eerste buitenlandse bezoek de Rotterdamse haven aangedaan. De CDU-politicus maakte een rondvaart door het Europoort en Maasvlakte-gebied en sprak met de directie van het Havenbedrijf.

Yvonne van der Laan, Armin Laschet en Emile Hoogsteden.

“We zijn zeer verheugd met het bezoek van minister-president Laschet”, aldus Emile Hoogsteden, directeur Containers, Breakbulk & Logistics van het Havenbedrijf Rotterdam. “Het is een grote eer dat wij de bestemming mogen zijn van zijn allereerste buitenlandse bezoek. We hebben dan ook veel te bespreken. Op het gebied van logistiek zijn Noordrijn-Westfalen en Rotterdam onlosmakelijk met elkaar verbonden, met Duisburg en de andere binnenhavens en logistieke hubs als een onmiskenbare schakel waar het gaat om multimodaal transport van en naar het achterland. Bovendien vinden we elkaar op dezelfde grote uitdagingen: energietransitie en digitalisering. Gezamenlijk kunnen we nog beter de kansen verzilveren die zich op die vlakken voordoen en daardoor de industrieel-logistieke as Noordrijn-Westfalen – Rotterdam verder versterken.”

'Nicht Hamburg'
Nederland is met 55,7 miljard euro verreweg de belangrijkste handelspartner van Noordrijn-Westfalen. Daarin speelt de Maasstad een cruciale rol. Met 80 miljoen ton is de Rotterdamse haven goed voor een marktaandeel van 60 procent van alle transport die plaatsvindt tussen de qua inwonertal grootste deelstaat van Duitsland en de zeehavens. Alhoewel minister-president Laschet er in eigen land wat opzien mee baarde, klopt het wel wat de CDU-politicus in zijn regeringsverklaring op 13 september stelde “Unser Seehafen heisst nicht Hamburg, sondern Rotterdam.” Hierop voortbordurend hebben partijen vandaag afgesproken de samenwerking tussen Noordrijn-Westfalen en de Rotterdamse haven verder te intensiveren. Daarnaast zullen beide partijen zich inzetten voor een betere verankering van de positie van de voor de Duitse economie relevante zeehavens, waaronder Rotterdam, in het nationale Duitse beleid.

Energietransitie

Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich in tegen klimaatverandering en wil een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde energietransitie. Vermindering van de CO₂-uitstoot en efficiënt gebruik van grond- en reststoffen zijn voor het Havenbedrijf belangrijke opgaven.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page