Persbericht

Nieuwe Rotterdamse coalitie in offshore windindustrie: ‘Generating Shared Success’

Maandagavond 13 juni hebben de CEO’s van vijftien ‘frontrunners in offshore wind’ de ambitie uitgesproken om een leidende rol in de offshore windindustrie te gaan spelen. De samenwerking die onder de naam “Rotterdam Offshore Wind Delta” verder gaat, is gisteravond bekrachtigd door de ondertekening van een manifest.

Op de foto (van links naar rechts): Jim Craig, Chris Westra, Pieter van Oord, Peter van der Linde, Jan Bruggenthijs, Ron Voskuilen, Astrid Kee, Gerard Zwartkruis, Ronald Prins, Allard Castelein, Focko Dorhout Mees, Maarten Struijvenberg, Miranda Janse, Ruben Dijkstra, Aalt Leusink, Harold Linssen, Rob van der Hage, Sander Splinter, Kim Bybjerg en Felix Moonen.

De ondertekenaars van het manifest zijn: Van Oord, Boskalis, Mammoet, SIF Group, Ampelmann, Falck, STC-Group, Keppel Verolme, Eneco, Marsh, Rabobank, Jules Dock, Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam en Rotterdam Partners.

Nieuw tijdperk voor windenergie

De Europese klimaatdoelstellingen waarbij in 2050 80 tot 95 procent reductie van broeikasgasemissies ten opzichte van 1990 gerealiseerd moeten zijn, vraagt om grootschalige en ingrijpende systeemveranderingen. Het kabinet ziet voor de energietransitie een essentiële rol voor windmolenparken in de Noordzee. De 'Noordzeelanden' Nederland, Duitsland, België, Luxemburg, Frankrijk, Denemarken, Ierland, Zweden en Noorwegen spraken tijdens de Energieraad van 6 juni al af om meer samen te gaan werken bij de planning en aanleg van windmolens op zee. Ook minister Kamp benadrukte dit: "Nederland gaat de komende zeven jaar de vijf grootste windparken van Europa en misschien wel van de wereld aanleggen. Die leveren straks stroom voor 5 miljoen Nederlandse huishoudens."

Economische impact

Tot 2020 gaat het in Nederland om 3,5 GW aan vermogen, investeringen van 20 miljard euro en ongeveer 15 tot 25 duizend nieuwe banen. De coalitie ziet veel kansen voor Rotterdam, vooral vanwege de goede uitgangspositie bij de bouw, onderhoud, exploitatie en dienstverlening. Mede dankzij de vele bedrijven in de Rotterdamse haven, die betrokken zijn bij de ontwikkeling van windenergie op zee. De haven biedt daarnaast de juiste faciliteiten; er is genoeg ruimte voor assemblage, bouw en onderhoud, een grote potentiele ‘workforce’ en faciliteiten voor training en onderwijs.

Op weg naar position paper

De coalitie gaat de komende periode aan de slag met het opstellen van een position paper om de samenwerking, de ambitie en eerste acties concreet in te vullen. Onderwerpen als beleid en lobby, acquisitie, opleiding en training, innovatie en marketing en branding worden hierin uitgewerkt. Het position paper wordt medio september verwacht.

VET en Offshore Wind

De publiek-private samenwerking is een resultaat van het project Versnelling Economische Transitie (VET), een initiatief van gemeente Rotterdam om samen met haar partners Havenbedrijf Rotterdam, InnovationQuarter, Deltalinqs, Rotterdam Partners, iTanks en Clean Tech Delta initiatieven van bedrijven en ondernemers te versnellen. Het gaat om initiatieven in de regio die bijdragen aan de transitie naar de ‘nieuwe economie’.

Rotterdam offshore 2015

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page