Persbericht

Nieuwe stimuleringsregeling voor schepen die LNG bunkeren in Rotterdam

Bron: Havenbedrijf Rotterdam

Rotterdam komt met een extra stimuleringsregeling voor het bunkeren van LNG, vloeibaar aardgas. Het Havenbedrijf reserveert hiervoor in totaal € 1,5 miljoen. De regeling geldt tot 2020. Zeeschepen die tot die tijd in Rotterdam LNG bunkeren, kunnen op basis van de nieuwe regeling in aanmerking komen voor een korting ter hoogte van 10 procent op het bruto zeehavengeld. Dit maakte Allard Castelein – CEO van het Havenbedrijf Rotterdam - bekend op 15 december 2015 tijdens de tweede dag van het ‘LNG Masterplan final event’.

LNG is de schoonste fossiele brandstof. Het stimuleren van het gebruik hiervan draagt bij aan het streven van het Havenbedrijf om van Rotterdam de meest duurzame haven in zijn soort te maken. Naast de nieuwe stimuleringsregeling ondersteunt het Havenbedrijf ook de Environmental Ship Index en Green Award met incentives aan de schepen. In totaal stimuleert het Havenbedrijf op die manier de duurzame scheepvaart jaarlijks met € 1,5 tot 2 miljoen.

Shell
Het Havenbedrijf wil met deze actie het bunkeren van LNG in de haven stimuleren en daarmee steun verlenen aan de scheepvaartsector en aan partijen als Shell en de Gate terminal die nadrukkelijk het gebruik van LNG bevorderen. Inmiddels heeft rederij Containerships aangegeven in 2017 met twee LNG schepen op Rotterdam te gaan varen en hier LNG te komen bunkeren.

Begin december 2015 begon de Koreaanse scheepsbouwer STX Offshore & Shipbuilding met de bouw van het LNG-bunkerschip dat Shell in de haven van Rotterdam gaat exploiteren. De verwachting is dat Shell begin 2017 dit eerste LNG bunkerschip van de Rotterdamse haven in gebruik neemt.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page