Duurzaamheid
Nieuws

Nieuwe windturbines op de Slufter

Nuon en Eneco zijn gestart met de voorbereidingen voor het vervangen van de huidige windturbines van windpark Slufterdam bij het gelijknamige depot voor verontreinigde baggerspecie. De zeventien windturbines maken plaats voor veertien moderne turbines die veel efficiënter zijn. Als de nieuwe turbines begin 2019 in bedrijf zijn, wekt windpark Slufterdam genoeg stroom op om jaarlijks circa 50.000 huishoudens van duurzame energie te voorzien. Dit is ruim twee keer zoveel als in de oude situatie.

Na vijftien jaar trouwe dienst, worden de windturbines binnenkort gedemonteerd. Het streven is iedere week twee turbines af te breken waarna direct gestart wordt met het slopen van de bestaande fundamenten en aanleggen van de infrastructuur voor de nieuwe turbines. Tussen het demonteren van de huidige windturbines en het plaatsen van de nieuwe zit ongeveer een jaar. Naar verwachting zijn de nieuwe turbines vanaf begin 2019 in bedrijf.

Duurzame ambitie

Op dit moment staat er voor 200 megawatt (MW) aan windturbines in het havengebied opgesteld, dat is zo’n 6,5 procent van het nationale vermogen aan windenergie opgewekt aan land. Het Havenbedrijf heeft de ambitie dit uit te breiden naar 300 MW totaal opgestelde vermogen in 2020.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page