COVID-19

Noodoproep

Welk bedrijf, bouwbedrijf, chemisch bedrijf, sloopbedrijf, schilder, spuiter, betonwerker et cetera heeft een voorraad mondkapjes (vooral FFP2 en ook FFP3) waarvan zij een deel kunnen doneren aan de zorg?
Inventariseer je voorraad en breng wat je kunt missen bij de huisarts om de hoek of bij een ziekenhuis.

Wil je de mondkapjes liever opsturen? Ook gebruikte mondkapjes kunnen worden opgestuurd.
Vermeld dan op het pakket in grote letters 'GEBRUIKTE MONDKAPJES'.

UMC UTRECHT
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

Help onze zorgverleners beschermen, zodat zij gezond blijven en hun waardevolle werk uit kunnen blijven voeren.
Elk mondkapje is meer dan welkom!

Update coronavirus

Ondanks de ingrijpende maatschappelijke gevolgen van de coronavirusuitbraak (COVID-19) blijft de haven van Rotterdam operationeel. Goederenoverslag en -productie gaan onverminderd door. De Divisie Havenmeester zorgt 24/7 voor veiligheid en orde op het water. Havenbedrijf Rotterdam volgt nauwlettend de adviezen van nationale autoriteiten op het gebied van gezondheid en veiligheid, en heeft maatregelen getroffen om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page