Persbericht

Noordereiland: vernieuwing kademuur, minder wateroverlast

In de loop van 2017 begint het Havenbedrijf Rotterdam met het vervangen van 500 meter kade aan de Maaskade op het Noordereiland in het centrum van Rotterdam. In december 2015 is hier ongeveer veertig meter kade verzakt. Onderzoek heeft uitgewezen dat niet alleen het verzakte gedeelte moet worden hersteld, want de kade voldoet niet aan hedendaagse technische eisen. De oorspronkelijke kade komt uit 1892. “Dit is een betere oplossing. Ook voor de leefbaarheid van de bewoners op het Noordereiland, omdat het de kans op overstroming aanzienlijk kleiner maakt”, aldus Ronald Paul, operationeel directeur van het Havenbedrijf.

Volgens de statistieken van Rijkswaterstaat kampt het Noordereiland gemiddeld één keer per jaar met wateroverlast. Het eiland valt onder buitendijks gebied. Wettelijk is daarmee het risico voor overstroming en de mogelijke gevolgen een verantwoordelijkheid van de bewoners en bedrijven zelf. Echter het Havenbedrijf ziet de aanleg van de 500 meter nieuwe kade als kans om de wateroverlast voor bewoners en bedrijven te verminderen en te investeren in de leefomgeving. Door de huidige kade te verhogen wordt de kans op overstroming verkleind tot één keer in de tien jaar. Dit past in het streven van het Havenbedrijf om de haven de duurzaamste in zijn soort en zo veilig mogelijk te maken.

In nauw overleg met Gemeente Rotterdam wordt nog gekeken naar de mogelijkheden rondom de inrichting van de kade. De bestrating wordt weer in oorspronkelijke staat teruggebracht.

De kade wordt geschikt gemaakt voor binnenvaartschepen met een diepgang van 3.50 meter. Tot nu toe varieerde de bodemdiepte van NAP -2.50 tot -5.00 meter en daarmee waren de afmeermogelijkheden beperkt. De ligplaatsfunctie blijft bestaan.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page