Omvangrijk Europees klimaatpakket gepresenteerd: Fit for 55

22 juli 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Op 14 juli heeft de Europese Commissie een historisch pakket aan klimaatmaatregelen gepresenteerd, waarmee Europa moet gaan voldoen aan de doelstelling van 55% minder CO2-uitstoot in 2030. De voorstellen raken alle sectoren (industrie, transport, energievoorziening, scheepvaart, luchtvaart) en zijn volgens het Havenbedrijf een noodzakelijke eerste stap om het continent richting 2050 klimaatneutraal te krijgen. 

Frans Timmermans

Voor Havenbedrijf Rotterdam zijn zo’n 7 van de 12 gepresenteerde voorstellen relevant. We verwelkomen de inzet van de Europese Commissie om de scheepvaart onder het emissiehandelssysteem (ETS) te brengen zodat ook deze sector haar noodzakelijke bijdrage kan leveren aan het halen van de Europese klimaatdoelen.

Uitwerking van de voorstellen

Veel valt en staat uiteindelijk met de uitwerking van de voorstellen. Dit geldt niet alleen voor het ETS, waarvan de opbrengsten volgens het Havenbedrijf naar de maritieme sector zouden moeten terugvloeien, maar ook voor de verplichte aansluiting op walstroom in havens voor cruise- en containerschepen en ferries. Zo lang er ruimte blijft voor schone brandstoffen met vergelijkbaar effect als walstroom en geen lock-in gecreëerd wordt voor walstroom, kan deze maatregel, samen met een gebruikersverplichting aan de scheepszijde de emissies in havens aanzienlijk terugbrengen.

Waterstof

Havenbedrijf Rotterdam omarmt de voorstellen die erop gericht zijn om waterstof in zowel industrie als in transport te stimuleren. Deze stimuleringsmaatregelen zijn hard nodig om het prijsverschil tussen groen en grijs te overbruggen en vormen een directe verbetering van de businesscase van veel van onze waterstofprojecten.

Impact van de voorstellen

Havenbedrijf Rotterdam zal alle voorstellen inhoudelijk beoordelen en de impact op de haven en het havenindustrieel cluster nader in kaart brengen. Zo weten we bijvoorbeeld nog niet wat de exacte impact zal zijn van de invoering van een belasting op fossiele bunkerbrandstoffen voor intra-Europees vervoer en de binnenvaart, het invoeren van een ETS voor wegtransport en of dit zal leiden tot ongewenste effecten. Ook de uitwerking van het grenstarief voor CO2 (Carbon Border Adjustment Mechanism) zullen we samen met de bedrijven in de haven goed moeten bekijken. Het is goed dat Europa de concurrentiepositie van de Europese industrie tracht te beschermen door de CO2 van geïmporteerde goederen te beprijzen, maar het mag niet leiden tot ongewenste handelsbarrières of tegenreacties waardoor de concurrentiepositie van Europese bedrijven en havens verslechtert.