Onderhoud Maasvlaktestrand

17 januari 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

Vanaf maandag 17 januari begint Rijkswaterstaat met het onderhoud van de zachte zeewering rondom de Maasvlakte. Er wordt zand aangevoerd met een sleephopperzuiger die het via een zinker naar het strand perst.

Maasvlaktestrand

Daarnaast zal de hopper ook zand gaan lossen voor het strand. Inmiddels is aannemerscombinatie PUMA Project Uitbreiding Maasvlakte begonnen met de voorbereidingen. De werkzaamheden duren tot eind februari. Tijdens die periode zijn de parkeerplaatsen P5 en P6 afgesloten, de strandopgangen bij de KNRM en P6 blijven toegankelijk.

Overzicht van de werkzaamheden en afsluitingen