Onderhoud Reeweg begonnen

17 juni 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

De onderhoudswerkzaamheden aan de zeer drukke Reeweg bij Rotterdam, Heijplaat zijn begonnen. Het onderhoud is nodig om het wegdek en viaduct in goede conditie te houden. Het voorbereidend werk is nu aan de gang en wordt door de week in de avond en nacht uitgevoerd. Alles is in het werk gesteld om de overlast zo klein mogelijk te laten zijn.

De Reeweg van boven gezien
Reeweg (Foto: Paul Martens)

De onderhoudswerkzaamheden aan de zeer drukke Reeweg bij Rotterdam, Heijplaat zijn begonnen. Het onderhoud is nodig om het wegdek en viaduct in goede conditie te houden. Het voorbereidend werk is nu aan de gang en wordt door de week in de avond en nacht uitgevoerd. Alles is in het werk gesteld om de overlast zo klein mogelijk te laten zijn.

De grote werkzaamheden worden verwacht tussen 25 juni en medio augustus. Ze worden in enkele weekenden uitgevoerd. Ze zijn opgedeeld in vier fasen. Elke fase betreft een weekend en begint op vrijdagavond 22.00 uur en eindigt maandagmorgen om 05.00 uur. Via informatieborden worden weggebruikers vooraf op de hoogte gesteld. Tijdens de uitvoering worden omleidingsroutes duidelijk aangegeven met borden. Ook zijn er verkeersregelaars aanwezig om het verkeer goed te begeleiden.

Gelijktijdig met dit groot onderhoud zal ook groot onderhoud aan de fietsbrug over de havenspoorlijn en de openbare verlichting worden uitgevoerd.

Reeweg aangegeven met een rode lijn

Waar is de Reeweg

De Reeweg vormt de toegangsweg tot o.a. de Waal- en Eemhaven, de woonkern Heijplaat, Distripark Eemhaven en is gekoppeld aan de A15. De werkzaamheden vinden plaats aan de Reeweg van het kruispunt met Waalhavenweg en Waalhavenzuidzijde tot de aansluiting op de Abeltasmanstraat (Distripark Eemhaven).