Duurzaamheid

Onderwater robot begraaft zeekabels 5,5 meter diep voor aansluiting windparken op zee

23 september 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

TenneT bouwt ten noorden van de Maasvlakte het Net op zee Hollandse Kust (zuid) voor het aansluiten van nieuwe windparken. Daarvoor moeten vier kabels de Noordzeebodem ingegraven worden. Voor de eerste tien kilometer van het kabeltracé op zee moeten die kabels 5,5 meter de bodem in om de drukbevaren Rotterdamse Maasmond over te steken. De installatie van de kabels is begonnen op 22 september met het aan land trekken van de kabel. De onderwater robot 'Deep Dig-It' is succesvol de Rotterdamse Maasmond overgestoken en is nu onderweg naar het recent geïnstalleerde Alpha jacket in het Hollandse Kust (zuid) windgebied.

De onderwater robot 'Deep Dig-It' begraaft ondergrondse zeekabels

Het Van Oord – Hellenic kabel consortium installeert de eerste twee kabels naar het Alpha platform dit jaar. De andere twee kabels, voor het Beta platform, volgen in 2021. De afgelopen dagen zijn de voorbereidende werkzaamheden afgerond. De kabel is met een gestuurde boring aan land getrokken naar het nieuw gebouwde transformatorstation op de Maasvlakte. Vanaf daar wordt de kabel met een totale lengte van 42 kilometer naar het windgebied Hollandse Kust (zuid) gelegd door de aannemerscombinatie Van Oord - Hellenic Cables. Hiervoor heeft Van Oord speciaal de Deep Dig-It ontwikkeld, een gigantische, op afstand aangestuurde onderwater graafmachine (trencher).

Deep Dig-It

Van Oord's Deep Dig-It is een zogenaamd “Tracked Remotely Operated Vehicle” (TROV) die onbemand over de zeebodem rijdt en een diepe sleuf maakt voor de kabels door de zeebodem vloeibaar te maken. Tegelijkertijd legt deze onderwater graafmachine de kabels in de sleuf en maakt deze weer dicht. Deze nieuwe trencher is de een van de allergrootste en meest krachtige in zijn soort. De trencher weegt 125.000 kilo, is ruim 17 meter lang, meer dan 8 meter hoog, en 11 meter breed. De Deep Dig-It heeft een enorm vermogen, vergelijkbaar met maar liefst twee Leopard tanks (2.500 pk) en kan daarmee de kabels tot meer dan 5,5 meter diepte begraven in zeer harde grond. De Deep Dig-It wordt aangestuurd vanaf Van Oord’s offshore installatieschip MPI Adventure, die tevens is uitgerust met een kraan die de Deep Dig-It te water laat en er weer uithaalt.

De onderwater robot 'Deep Dig-It' begraaft ondergrondse zeekabels

Project net op zee Hollandse Kust (zuid)

Het Hollandse Kust (zuid) offshore windpark ligt 22 kilometer uit de kust van de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De zeekabels verbinden de twee platforms op zee met het hoogspanningsstation De Maasvlakte en de Randstad 380 kV- Zuidring. Via het landelijk hoogspanningsnet gaat de windenergie vervolgens naar de stroomgebruiker in het land. In 2018 heeft TenneT het consortium Van Oord-Hellenic Cables de opdracht gegeven om de verbinding van land naar zee aan te leggen voor het project net op zee Hollandse Kust (zuid). Het consortium installeert en begraaft de zeekabels die de ingang van Europa's drukste goederenhaven, de haven van Rotterdam, kruisen. De hoogspanningsverbinding van 1.400 MW zal in 2022 voltooid zijn en de windparken leveren uiteindelijk voldoende elektriciteit voor het jaarlijks verbruik van 1,6 miljoen huishoudens. Daarmee draagt dit offshore windpark aanzienlijk bij aan de doelstelling van de Nederlandse overheid om in 2023 in totaal 3,5 GW aan geïnstalleerd vermogen windenergie op zee te realiseren.

Windenergie op zee tot 2030

Met de oplevering van Borssele Alpha en Beta dit jaar is de eerste 1.4 GW gerealiseerd. Na Hollandse Kust (zuid) Alpha en Beta volgt Hollandse Kust (noord). TenneT gebruikt voor deze windparken vijf keer hetzelfde type 700 MW transformatorplatform, dat dichtbij een windpark staat en vijf keer dezelfde soort 220kV kabelverbinding naar de kust. Met deze standaardisatie kan TenneT deze projecten efficiënter, sneller en kosten effectiever bouwen. Tot 2030 realiseert TenneT in de Nederlandse Noordzee nog eens 6.1 GW aan hoogspanningsverbindingen voor windparken. In de Duitse Noordzee heeft TenneT al 7.1 GW gerealiseerd en wordt de capaciteit van offshore-netaansluitingen van TenneT in Duitsland verhoogd tot ongeveer 17 GW in 2030.

Bron: Tennet