Energietransitie

Onderzoek: LNG verlaagt scheepvaartemissie tot 21%

12 april 2019
Hoe kunnen wij je helpen?

Het gebruik van LNG (vloeibaar aardgas) als scheepsbrandstof laat gedurende de gehele levenscyclus van 'Well-to-Wake' een verbetering in broeikasgassenemissie zien tot 21%, vergeleken met de op olie gebaseerde scheepsbrandstoffen die nu worden gebruikt. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek dat in opdracht van Sea\LNG en SGMF (Society for Gas as a Marine Fuel) is uitgevoerd door Thinkstep.

Een LNG-bunkeroperatie in gang
LNG-bunkeroperatie

In het onderzoeksrapport staat dat gedurende de gehele levenscyclus van 'Well-to-Wake' (WtW) bij gebruik van LNG als scheepsbrandstof een reductie van 21% in broeikasgassen (BKG) mogelijk is, vergeleken met op olie gebaseerde scheepsbrandstoffen. Het rapport bevestigt ook dat bij gebruik van LNG de emissie van andere plaatselijk vervuilende stoffen, zoals zwaveloxide (SOx), stikstofoxide (NOx) en fijnstof (PM), bijna nihil is, vergeleken met de huidige conventionele op olie gebaseerde scheepsbrandstoffen.

Het onderzoek, in opdracht van SEA\LNG en SGMF, is volgens ISO-normen uitgevoerd door de toonaangevende data- en consultancyaanbieder Thinkstep. Het rapport van het definitieve onderzoek naar BKG-emissie door huidige scheepvaartmotoren is beoordeeld door een aantal onafhankelijke academische experts.

In een reactie op het rapport vertelt Peter Keller, voorzitter van SEA\LNG: “Het 'Life Cycle GHG Emission Study' is een stukje van de puzzel 'LNG als scheepsbrandstof' waar we lang naar op zoek waren. Dit bevestigt niet alleen wat we al wisten over de directe impact van LNG op de luchtkwaliteit, gezondheid en hoe schoon het is, maar het laat duidelijk de echte, bewezen voordelen voor BKG zien bij gebruik van de huidige scheepvaartmotoren die schikt zijn voor aardgas. Overgang van de huidige zware stookolie naar LNG geeft een reductie van BKG-emissie. LNG levert een bijdrage aan de reductiedoelstellingen voor BKG-emissie van de IMO (International Maritime Organisation). Het is duidelijk dat LNG de meest milieuvriendelijke en veilige scheepsbrandstof op de markt is, zowel nu als voor de nabije toekomst.”

Kijken we naar de motortechnologie, dan zien we dat WtW-emissiereductie voor LNG-motoren, vergeleken met schepen die varen op zware stookolie, nu ligt tussen 14% en 21% voor langzame 2-taktmotoren en tussen 7% en 15% voor 4-taktmotoren van gemiddelde snelheid. Momenteel wordt 72% van de scheepsbrandstof gebruikt voor 2-taktmotoren en nog eens 18% door 4-taktmoteren.

Chad Verret, raadsvoorzitter van de SGMF en onderzoekspartner, vult aan: “LNG is veilig in gebruik, volledig flexibel en ruim verkrijgbaar als scheepsbrandstof. Normen, richtlijnen en gebruiksprotocollen zijn ingesteld om te zorgen voor veilig gebruik van gas als scheepsbrandstof. LNG voldoet aan (en overtreft) alle huidige en toekomstige vereisten voor scheepvaartbrandstoffen voor content en emissie, plaatselijk en BKG. LNG als scheepsbrandstof wordt al snel beter beschikbaar, zeker nu de komende 18 maanden de vloot LNG-bunkerschepen zal verdubbelen en zal worden ingezet voor grote bunkerknooppunten.”

Dankzij voortdurende optimalisatie in de toevoerketen en ontwikkelingen in motortechnologie zullen de voordelen van LNG als scheepsbrandstof toenemen. Daarnaast bieden bio-LNG en synthetische LNG, beide volledig uitwisselbaar met LNG uit fossiel materiaal, mogelijkheden voor aanzienlijke groei in de reductie van BKG-emissie. Zo kan een mix van 20% bio-LNG als drop-inbrandstof BKG-emissie met nog eens 13% verminderen, in vergelijking met LNG uit fossiele grondstoffen.

Dr Oliver Schuller, teamleider Energy & Mobility bij Thinkstep zegt: “Het belangrijkste doel van dit onderzoek was een accuraat rapport bieden over de levenscyclus van BKG-emissie uit LNG als scheepsbrandstof in vergelijking met conventionele scheepsbrandstoffen.”

In het uitgebreide rapport worden de laatste primaire gegevens gebruikt voor de analyse van alle belangrijke types scheepsmotoren en mondiale leveringsbronnen, waarbij kwaliteitsgegevens werden geleverd door de fabrikanten van originele apparatuur, zoals Caterpillar MaK, Caterpillar Solar Turbines, GE, MAN Energy Solutions, Rolls Royce (MTU), Wärtsilä en Winterthur Gas & Diesel, en van leveranciers als ExxonMobil, Shell en Total. Hiermee is kwaliteit verzekerd bij de analyse van de levering en het gebruik van LNG als scheepsbrandstof volgens ISO-normen, collegiaal getoetst door toonaangevende academici van belangrijke instituten in Frankrijk, Duitsland, Japan en de VS.

Het volledige onderzoek “Well-to-Wake GHG Emissions Lifecycle Study” kunt u inzien via https://info.thinkstep.com/LNG-GHG-Study.

Bron: SEA\LNG en SGMF