Onderzoek SmartPort: voor 2040 grootschalige kernenergie niet haalbaar

12 november 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

SmartPort heeft een verkennend onderzoek gedaan naar de (on)mogelijkheden van de ontwikkeling van kernenergie in de Rotterdamse haven in de komende decennia. Conclusie is dat de stand van de techniek en omgevingsfactoren van kerncentrales leiden tot langdurige ontwikkelpaden.

Luchtfoto Maasvlakte

Daarnaast concludeert SmartPort dat kernenergie moeilijk ruimtelijk inpasbaar op basis van de beschikbare ruimte en in combinatie met de ontwikkelingen in de Rotterdamse havenregio.

Het Havenbedrijf staat op het standpunt dat het aan de overheid is om te bepalen of er een nieuwe kerncentrale komt in Nederland. Wat betreft de locatie van een eventuele grote nieuwe kerncentrale is het Havenbedrijf van mening dat de haven geen logische plek is voor een grote nieuwe kerncentrale.

Een kerncentrale kan overal staan waar voldoende koelwater is. Locaties waar je met grote zeeschepen kunt afmeren, zoals die in de Rotterdamse haven, zijn heel erg schaars. Het is dus niet logisch om juist daar een kerncentrale neer te zetten. We hebben die ruimte in Rotterdam hard nodig voor de overslag van containers, voor de import van waterstof etc.