Persbericht

Onderzoek sociale veiligheid in het havengebied

Bron: Havenbedrijf Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam is als beheerder, exploitant en ontwikkelaar van het Rotterdamse haven- en industriegebied ook verantwoordelijk voor de sociale veiligheid in het havengebied. De manier waarop ondernemers, werknemers, passanten of bewoners het gebied beleven, bepaalt het imago en daarmee ook het vestigingsklimaat van de locatie.

Welke gebieden ervaart u als onveilig? Waar zijn verbeteringen noodzakelijk? U als ondernemer en/of werknemer heeft een goed zicht op de veiligheidssituatie in het havengebied. Daarom vraagt het Havenbedrijf uw medewerking om een online vragenlijst over de sociale veiligheid in het havengebied in te vullen. Uw bijdrage is essentieel om de aard en omvang van de overlast, criminaliteit en veiligheidsgevoelens in het gebied in kaart te brengen. Het invullen van de digitale vragenlijst duurt niet langer dan 10 minuten. En uw deelname blijft anoniem.

Het Havenbedrijf gaat dit onderzoek voor de 4e keer uitvoeren onder alle ondernemers. Het is voor de betrouwbaarheid van het onderzoek belangrijk dat zo veel mogelijk ondernemingen meedoen.
We krijgen dan een zo goed mogelijk beeld van hoe de sociale veiligheid zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld in het havengebied, welke maatregelen werken en waar verbeteringen noodzakelijk zijn. Kunt u deze e-mail doorsturen naar de persoon die binnen uw bedrijf/vestiging op de hoogte is van criminaliteit, overlast en veiligheidsbeleving (bij voorkeur de persoon die in 2013 de vragenlijst ook heeft ingevuld)?

Heeft u vragen of opmerkingen over dit onderzoek? Neem dan contact op met Abel Wolterbeek van onderzoeks- en adviesbureau DSP-groep (tel 020 6257537 of awolterbeek@dsp-groep.nl).

Vragenlijst

Meedoen met het onderzoek kan tot en met vrijdag 13 november 2015

Klik hier voor direct toegang tot de vragenlijst

Heeft u vragen of opmerkingen over dit onderzoek?

Neem dan contact op met Abel Wolterbeek van onderzoeks- en adviesbureau DSP-groep tel 020 6257537 of awolterbeek@dsp-groep.nl

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page