Opinierapport Europees Parlement kan industriële value hubs zoals Rotterdam stimuleren

25 januari 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Op dinsdag 26 januari stemt de milieucommissie van het Europese parlement over de inhoud van haar opinierapport op het Nieuwe Circulaire Actie Plan van de Europese Commissie. Onder leiding van Renew Europe Europarlementariër Jan Huitema is de afgelopen periode vanuit diverse parlementaire commissies input geleverd in de vorm van amendementen op de stellingname van de milieucommissie. Het Havenbedrijf Rotterdam ondersteunt veel van de ingebrachte compromisamendementen.

Afval

Deze amendementen richten zich bijvoorbeeld op het (financieel) stimuleren van een markt in secundaire grondstoffen, biowaste en biobased producten, de rol van chemische recycling en het investeren in recycling capaciteit op industriële schaal.

Het havenbedrijf Rotterdam heeft opgeroepen om amendement 15 en 18 niet te ondersteunen, omdat deze elementen bevatten die een negatief effect kunnen hebben op de ontwikkeling van circulaire activiteiten in het havencomplex. Het is in een circulaire economie niet haalbaar om het nabijheidsbeginsel als uitgangspunt te nemen voor afvalverwerking en ontwikkeling van recycling hubs. Soms kunnen afvalstromen op wat grotere afstand hoogwaardiger en milieuvriendelijker verwerkt worden en kan een hogere concentratie van recyclingactiviteiten leiden tot voldoende schaal en/of specialisatie die nodig is om ketens te sluiten. Ook zouden we de criteria uit de Taxonomy Regulation niet als uitgangspunt willen nemen voor de ontwikkeling van beleidsmaatregelen op het gebied circulaire economie, omdat de aard en criteria van deze wetgeving nog controversieel zijn en er al de criteria uit sectorale wetgeving van kracht zijn.