Veiligheid

Opruimwerkzaamheden verontreiniging haven

26 juni 2018
Hoe kunnen wij je helpen?

In het weekend van 23 en 24 juni vond er een ernstige waterverontreiniging plaats in de 3e Petroleumhaven in Rotterdam. Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat coördineren de schoonmaakwerkzaamheden. Het Havenbedrijf geeft via dit kanaal regelmatig update over de voortgang van de opruimwerkzaamheden.

Wasstraat voor binnenvaartschepen in de Geulhaven

De stand van zaken op dinsdag 26 juni, 10.00 uur:

 • Eerste prioriteit Havenbedrijf Rotterdam is het schoonmaken van het havenwater en verontreinigde schepen. Hieraan wordt prioriteit gegeven zodat de schepen weer in en uit de havens kunnen varen en de logistieke keten daarmee weer op gang komt.
 • Van de ruim 200 ton olie die gelekt is, was op dinsdagochtend ongeveer 150 ton geruimd.
 • Naar verwachting duren bovengenoemde opruimwerkzaamheden nog enkele dagen. Dit werk wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf op dit gebied, dat met 6 speciale schoonmaakschepen actief is.
 • Voor de schoonmaak van de ruim 50 binnenvaartschepen is sinds zondagavond een wasstraat operationeel in de Geulhaven (foto). Inmiddels zijn daar 8 schepen schoongemaakt. Sinds maandagmiddag is de capaciteit van de wasstraat voor binnenvaartschepen in de Geulhaven verdubbeld zodat twee schepen tegelijk kunnen worden schoongemaakt.
 • Maandagmiddag is bij boei 66 in het Botlekgebied de wasstraat voor zeeschepen geopend. Inmiddels is het eerste zeeschip schoongemaakt en naar zee vertrokken. Er resteren nog in totaal 14 vervuilde zeeschepen om schoon te maken.
 • Na het schoonmaken van het havenwater en de schepen, wordt de schoonmaak van de verontreinigde haveninfrastructuur opgepakt. Dat wil zeggen dat steigers, glooiingen, oevers en taluds worden schoongemaakt. Dit zal naar verwachting tenminste enkele weken in beslag nemen.
 • De 3e Petroleumhaven is inmiddels deels vrijgegeven door de Havenmeester zodat de scheepvaart deels kan worden hervat. De west-tak en de ingang van de 3e Petroleumhaven zijn vrijgegeven. De zuidtak van de 3e Petroleumhaven en de Geulhaven zijn nog steeds gestremd.
 • Havenbedrijf Rotterdam doet er alles aan zo spoedig mogelijk (gedeelten van) de gestremde gebieden vrij te geven.
 • De Havenmeester reguleert het in- en uitvarende scheepvaartverkeer ter plaatse.
 • Om te voorkomen dat de olie zich verspreid is de zuidtak van de 3e Petroleumhaven nog afgesloten met een oliewerend scherm. Meer informatie over de werking van oliewerende schermen leest u hier.
 • Aan de noordzijde van de rivier zijn alle oliewerende schermen inmiddels verwijderd. De havens van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam zijn weer open.
 • Het Haven Coördinatie Centrum (HCC) informeert bedrijven, rederijen, scheepvaartagenturen en schippers doorlopend over de status van de werkzaamheden.
 • Rijkswaterstaat opent vandaag nabij Maassluis een locatie voor de opvang en reiniging besmeurde vogels. De locatie is nabij de Maeslantkering aan de noordzijde van de rivier.