Opstelcapaciteit voor wagons

14 april 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

In de Rotterdamse haven stroomt het spoorgoederenvervoer goed door. Heel Europa is goed bereikbaar per goederentrein. Er is nog voldoende ruimte op de goederentreinen om extra lading te transporteren.

Goederentrein

Door de coronacrisis staan er tijdelijk meer wagons opgesteld dan normaal. Soms zijn er momenten dat ProRail krapte ervaart aan opstelruimte in het planningssysteem van ProRail. ProRail richt momenteel een proces in om de daadwerkelijke bezettingsgraad van de opstelsporen te bepalen en beschikbaar te stellen aan de planning en operatie van ProRail, vervoerders en operatoren. Dit wordt onder andere gedaan met behulp van het Wagen Lading Informatie Systeem. Tot op heden is elke aanvraag voor opstelcapaciteit gehonoreerd, ook op de drukke spoorgoederenhubs Waalhaven, Maasvlakte en Kijfhoek.

Om te anticiperen op het onverhoopte scenario dat een grootschaliger shutdown in Europese landen/regio’s zal leiden tot meer en langduriger opstelbehoefte van wagons in en rond de Rotterdamse haven, hebben ProRail en het Havenbedrijf Rotterdam marktpartijen gevraagd om dan wagons ook elders langdurig op te stellen. Dit om met elkaar in dat scenario de doorstroming van de goederentreinen in de Rotterdamse haven te kunnen blijven borgen. Een gezamenlijke taskforce van ProRail en de spoorgoederenvervoerders monitort wekelijks de bezetting van de opstelsporen, identificeert dreigende knelpunten en anticipeert op oplossingen om te borgen dat de goederentreinen in, van en naar de Rotterdamse haven altijd kunnen blijven rijden.