Persbericht

Organisaties tekenen intentieverklaring Groene Corridor

Een groot aantal bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen hebben gisteren – 29 juni 2017 – hun handtekening gezet onder een intentieverklaring om één van de eerste groene en duurzame corridors van Europa te realiseren. De ondertekening vond plaats tijdens de bijeenkomst “Goederenvervoer over Water in een Stroomversnelling” van de provincie Zuid-Holland.

Groene Corridor

De partijen Nedcargo, provincie Zuid-Holland, HEINEKEN Nederland, Havenbedrijf Rotterdam N.V., gemeente Alphen aan den Rijn, Zeeman, Hartog & Bikker, Rijkswaterstaat, Eneco en gemeente Bodegraven-Reeuwijk willen laten zien dat het ontwikkelen van nieuwe business én het halen van klimaatdoelen hand in hand kunnen gaan. VNO-NCW West, Wageningen Environmental Research, GoodFuels, Connekt en het actieprogramma Lean & Green Off-Road van de Topsector Logistiek, Feadship, Hogeschool Rotterdam, InnovationQuarter, TNO en gemeente Zoeterwoude ondersteunen hen hierbij.

20% van de CO2-uitstoot in Nederland is gerelateerd aan de sector mobiliteit en logistiek. Door samenwerking willen de partijen de logistieke activiteiten rond Zoeterwoude, Alphen aan den Rijn en de haven van Rotterdam klimaatneutraal maken. Het tekenen van de intentieverklaring betekent het startpunt van verdere samenwerking op deelprojecten op of rondom de route van de Groene Corridor.

Emile Hoogsteden, directeur Containers, Breakbulk en Logistics tekende namens het Havenbedrijf Rotterdam. Het Havenbedrijf is graag van toegevoegde waarde door het beschikbaar stellen en ontwikkeling van facilitaire doeleinden zoals walvoorzieningen en infrastructuur, en de hiermee verbonden uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van de gehele logistieke keten en ontwikkelingen rondom de energietransitie, duurzaamheid en digitalisering.

Met dit initiatief willen de partijen een voorbeeld zijn voor vergelijkbare logistieke corridors in binnen- en buitenland. Daar waar kan, delen ze daarom hun ervaringen met de Groene Corridor en kan de corridor dienen als proeftuin voor experimenten in het veld.

Tracé Groene Corridor
Het tracé loopt van de omgeving Zoeterwoude naar het Alpherium in Alphen aan den Rijn en van daar via de Gouwe, de Hollandse IJssel en de Nieuwe Maas naar de haven van Rotterdam en de gebieden die hierdoor ontsloten worden.

Over Groene Cirkels
Het idee voor de Groene Corridor is ontstaan binnen het bestaande netwerk van de Groene Cirkels, dat een klimaatneutrale HEINEKEN brouwerij in een klimaatneutrale keten, een duurzame economie, een aangename leefomgeving en kennis ontwikkelen en een klimaatneutrale maatschappij tot doel heeft. Groene Cirkels neemt de natuur als uitgangspunt en realiseert programma’s rond de onderwerpen energie, water, grondstoffen, mobiliteit en leefomgeving.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page