CORONAVIRUS

Overheden nemen voortouw bij steunmaatregelen voor bedrijven

Nationale overheden, (centrale) banken en internationale autoriteiten hebben maatregelen getroffen om de impact van de coronaviruspandemie op de economie te verzachten.

Ook de Nederlandse overheid en de gemeente Rotterdam hebben tijdelijke steunmaatregelen genomen voor bedrijven en zelfstandige ondernemers die in financiële moeilijkheden komen als gevolg van het coronavirus. Overheden nemen dus het voortouw met generieke maatregelen. Voor individuele bedrijven in de Rotterdamse haven die reeds gebruikmaken van voornoemde financiële ondersteuning door de overheid maar desondanks overbruggingsproblemen kennen, wil Havenbedrijf Rotterdam een tijdelijke maatwerkoplossing bieden. Dit zal van geval tot geval worden bekeken.

Update coronavirus

Ondanks de ingrijpende maatschappelijke gevolgen van de coronavirusuitbraak (COVID-19) blijft de haven van Rotterdam operationeel. Goederenoverslag en -productie gaan onverminderd door. De Divisie Havenmeester zorgt 24/7 voor veiligheid en orde op het water. Havenbedrijf Rotterdam volgt nauwlettend de adviezen van nationale autoriteiten op het gebied van gezondheid en veiligheid, en heeft maatregelen getroffen om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page