Overheden nemen voortouw bij steunmaatregelen voor bedrijven

31 maart 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

Nationale overheden, (centrale) banken en internationale autoriteiten hebben maatregelen getroffen om de impact van de coronaviruspandemie op de economie te verzachten.

Skyline Rotterdam met WPC op de achtergrond met zeehavenpolitie en patrouillevaartuig op het water

Ook de Nederlandse overheid en de gemeente Rotterdam hebben tijdelijke steunmaatregelen genomen voor bedrijven en zelfstandige ondernemers die in financiële moeilijkheden komen als gevolg van het coronavirus. Overheden nemen dus het voortouw met generieke maatregelen. Voor individuele bedrijven in de Rotterdamse haven die reeds gebruikmaken van voornoemde financiële ondersteuning door de overheid maar desondanks overbruggingsproblemen kennen, wil Havenbedrijf Rotterdam een tijdelijke maatwerkoplossing bieden. Dit zal van geval tot geval worden bekeken.