Persbericht

Paal 83, sierlijke nieuwe uitkijktoren langs Calandkanaal

Havenbedrijf Rotterdam opent op 10 november uitkijktoren Paal 83 op de Rozenburgse Landtong langs het Calandkanaal (havennummer 5340). Het is een eerbetoon aan de eerste ligplaats voor de overslag en het bunkeren (tanken) van LNG, vloeibaar gemaakt aardgas. Kunstproducent Mothership ontwikkelde de 22 meter hoge uitkijkpost over deze ligplaats.

De installatie van Paal 83 op de groene Rozenburgse Landtong past in het beleid van het Havenbedrijf om de haven aantrekkelijk vorm te geven en laat zien dat natuur in deze industriële omgeving floreert. “Bekend maakt bemind”, vindt Ronald Paul, COO van het Havenbedrijf. “De Landtong Rozenburg is een groene oase, ideaal om te fietsen, te wandelen en te genieten van het prachtige uitzicht op de grootste haven van Europa. Deze uitkijktoren geeft daarop een nieuw perspectief.”

“Onze inspiratie voor dit ontwerp zijn de roeiers; de gebruikers van de meerpalen overal in de haven”, aldus Jeroen Everaert, oprichter van Mothership. “Hun werk bestaat onder meer uit het afmeren van schepen aan deze palen. Zelfs de allergrootste schepen liggen op deze manier vast. De innovatieve palen hebben slimme haken waarmee de trossen efficiënter en veiliger vastgemaakt worden. En lieren, draaiend op zonne-energie om de trossen binnen te halen. Maar het zijn nog altijd de roeiers die de trossen naar de palen brengen om de schepen vast te leggen."

Ligplaats 83- LNG
Paal 83 is vernoemd naar de afmeerpalen die de basis vormen van de nieuwe LNG ligplaats. De kern van Paal 83 is een gerecyclede afmeerpaal. Dit illustreert de ambitie van het Havenbedrijf een duurzame haven te zijn. De uitkijkpost toont niet alleen het werk van de roeiers maar ook de enorme schaal en maat van de afmeerpaal. Als er schepen aan liggen, ogen ze vrij nietig. In feite zijn het enorme kolossen. De drie draaiende trappen naar het bordes zijn een verwijzing naar de getwijnde trossen waarmee de schepen worden vastgelegd. Dat bevindt zich op 16 meter hoogte. Rondom het bordes zijn informatiepanelen die verwijzen naar dat wat je ziet en ervaart. Hierop is ook een gedicht van Derek Otte, Stadsdichter van Rotterdam, te lezen dat hij schreef voor deze locatie. Hij liet zich daarbij inspireren door het water, de schepen, de haven, de vergezichten en de natuur.

Mothership
Sinds 2005 streeft Mothership ernaar kunst te verankeren in het DNA van de leefomgeving, zodat iedereen er door geraakt kan worden. Mothership zorgt voor kunst die verwondering wekt, op onverwachte plekken, voor kunst die bijdraagt aan een prettige omgeving waarin mensen zich betrokken voelen. Veel projecten hebben zo een stevige sociale impact. Mothership is zich bewust van de toegevoegde waarde die kunst kan leveren en bedient vanuit die gedachte een groot aantal opdrachtgevers.

EU
De aanleg van ligplaats 83-LNG is onderdeel van het project ReaLNG, waarmee Shell, STC-Group, Lübeck Port Authority en het Havenbedrijf Rotterdam een impuls hebben gegeven aan het gebruik van LNG als schonere maritieme brandstof. Liquefied Natural Gas draagt bij aan de reductie van uitstoot van schadelijke gassen. Het project is medegefinancierd vanuit de Connecting Europe Facility (CEF). Dit subsidieprogramma van de Europese Unie is gericht op de verbetering van duurzame en efficiënte Europese energie-, telecommunicatie- en transportnetwerken.

Duurzaamheid

We maken ons sterk voor een veilige, gezonde en aantrekkelijke haven en omgeving. Zo willen we klimaatverandering tegengaan en er tegelijkertijd voor zorgen dat het havengebied een grote bijdrage blijft leveren aan de Nederlandse welvaart en werkgelegenheid.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page