Nieuws

Panamakanaal ondertekent overeenkomst met Havenbedrijf Rotterdam

Het Panamakanaal en het Havenbedrijf Rotterdam hebben een memorandum van overeenstemming ondertekend om de internationale handel tussen Europa en de Zuid-Amerikaanse westkust te bevorderen. Via deze overeenkomst gaan de twee organisaties nauw samenwerken om de activiteiten te optimaliseren en de economische groei en informatie-uitwisseling met betrekking tot nieuwe kansen voor het bedrijfsleven, waaronder logistieke complexen en projecten voor havenontwikkeling, te bevorderen.

Panama tekent MOU met Port of Rotterdam

Panamakanaal ondertekent memorandum van overeenstemming met Havenbedrijf Rotterdam

“Het vergrote Panamakanaal blijft de mondiale handelsroutes vernieuwen en versterkt onze positie als logistiek knooppunt van het Amerikaanse continent,” aldus Rafael Pirro, vicepresident Complementary Businesses van de Panama Canal Authority. “We zijn trots op onze samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, waarmee we onze klanten de meest efficiënte en consistente dienstverlening kunnen bieden en hen kunnen helpen nieuwe zakelijke kansen te ontwikkelen.”

De overeenkomst vindt plaats in een periode van voortdurende groei voor zowel het Panamakanaal als de haven van Rotterdam. Vorige maand vierde de haven voor de eerste zes maanden van 2019 een nieuw overslagrecord van 240,7 miljoen ton, 3,4% meer dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. In dezelfde maand, op 16 augustus om precies te zijn, vestigde het Panamakanaal een nieuw dagrecord van 1,706 miljoen ton op basis van het Panama Canal Universal Measurement System (PC/UMS). Spoedig daarna voer het 7000ste schip door het vernieuwde kanaal sinds het in 2016 was heropend.

Het memorandum van overeenstemming, dat na twee jaar kan worden verlengd, maakt het mogelijk dat beide partijen informatie over hun technologische capaciteiten delen, waaronder de implementatie van digitale tools en applicaties voor efficiënter vervoer en kostenreductie. Het memorandum heeft ook betrekking op de uitwisseling van marktonderzoek, doorvoergegevens en plannen voor modernisering tussen beide partijen, evenals op gezamenlijke trainingsprogramma’s, onderzoeken en marketingactiviteiten.

Het Havenbedrijf Rotterdam en het Panamakanaal vervullen niet alleen beide een rol als regionaal logistiek knooppunt maar spannen zich ook in om de scheepvaart te verduurzamen. Als leden van de Global Industry Alliance (GIA), een publiek-privaat partnerschapsinitiatief dat wordt geleid door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), werken ze al nauw samen. De GIA bestaat uit leiders binnen de maritieme sector en wil bereiken dat in de internationale scheepvaart efficiënter met energie wordt omgegaan en de uitstoot van broeikasgassen wordt teruggedrongen.

De haven van Rotterdam is niet alleen een belangrijk overslagknooppunt, maar ook de grootste haven van Europa. In 2018 verwerkte de haven alleen al in Rotterdam 468 miljoen ton vracht.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page