Pastoraal en maatschappelijk werk aan boord

28 april 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

Bemanningen van zeeschepen kunnen door de coronavirusmaatregelen minder makkelijk wisselen en zijn langer dan gewoonlijk aan boord. Dit levert soms flink wat emotionele problemen op. Daarom hebben het Havenbedrijf Rotterdam, RIVM en de GGD afgesproken om voor ondersteuning op pastoraal en maatschappelijk vlak scheepsbezoeken toe te staan.

Containerschip

Daar zijn wel voorwaarden aan gesteld. Naast de geldende hygiënemaatregelen en afstand houden, is het dragen van mondkapjes en handschoenen verplicht. Bezoek is alleen toegestaan op verzoek van de kapitein of bemanningslid en er mogen geen zieken aan boord zijn. Bovendien moeten de rederij, kapitein en terminal toestemming geven. Sommige rederijen staan vanwege overheidsmaatregelen bezoekers niet toe. Dit moet worden gerespecteerd; bezoek is dan niet mogelijk.

De Rotterdam Port Welfare Committee heeft inmiddels de beschikking over mondkapjes en handschoenen voor dit doel.