Digitalisering

Pilot met Pronto: bunkervertragingen containerschepen fors gereduceerd

22 februari 2019
Hoe kunnen wij je helpen?

Het aantal Maersk-schepen dat bij APM Terminals op Maasvlakte II vertraging opliep als gevolg van bunkeractiviteiten is tijdens een pilot met Pronto fors teruggebracht. De betrokken partijen vertellen hoe real time inzicht in elkaars planning bottlenecks helpt te voorkomen.

Visual Pronto Reduce Bunker Delay

Met behulp van het online communicatieplatform Pronto worden port calls in de Rotterdamse haven geoptimaliseerd door de planning van alle betrokken partijen binnen één omgeving real time te visualiseren. Binnen de krappe windows voor het laden en lossen van containerschepen aan de terminals vinden ook tal van andere activiteiten plaats, waaronder bunkering. “Rotterdam is een belangrijke haven omdat vaak de eerste of laatste aanloophaven voor Europa is.”, aldus Marcel Jumelet, Marine Business Process Owner bij Maersk. “Onze schepen hebben echter strakke vaarschema’s: er zit weinig buffer tussen de havens die ze aanlopen. Een vertraging van enkele uren van een Triple E-schip (18.000 TEU) in de Rotterdamse haven kan verderop in het schema een effect van meer dan een week hebben. Daarom is het tijdig afhandelen van bunker activiteiten belangrijk voor zowel de terminal als de rederij.”

Zo’n 19% van de grote Maersk-schepen liep bij APMT MVII vertraging op doordat de bunkering niet op het afgesproken tijdstip plaatsvond. Ook de terminal had hier last van, zegt Ad van Strien, manager planning bij APMT MVII. “Als een schip langer dan voorzien voor de kant blijft liggen, zitten we met idle capacity: we kunnen onze kraancapaciteit dan niet meer optimaal inzetten. Vergeet niet dat de grootste containerschepen ongeveer de helft van onze kades bezet houden.”

Complexe planning

Bunkeren is een complex traject, weet Michiel Zeevaart, manager operations bij scheepsagent Inchcape Shipping Services (ISS). “Het is heel wat anders dan even te gaan tanken met de auto. Een grote bunkerpartij moet dagen van tevoren worden besteld. Na het blenden moet men testen of ze aan de specificaties voldoet. Als dit het geval is, kan ze worden uitgeleverd. Bunkerschepen beleveren dagelijks meerdere zeeschepen. Vertraging tijdens de ene bunkering werkt door op de bunkerleveringen aan de volgende schepen.

In een wereldhaven als Rotterdam vinden rondom de afhandeling van containerschepen naast bunkering nog tientallen andere activiteiten plaats, waaronder afvalafgifte en bevoorrading. Als scheepagent proberen we dit zo strak mogelijk te coördineren, waarbij de geplande vertrektijd van het schip leidend is. Onze planners zijn aangewezen op actuele informatie over de terminaltijden en de levertijden van nautisch dienstverleners. Aan de terminalkant gaat dit meestal vlot, maar langs de leverancierskant is nog veel te winnen.”

Anticiperen op vertraging

“Juist hier ligt de meerwaarde van Pronto”, aldus Port Call Optimization Specialist Rob Koggel. “Alle schakels in de keten kunnen binnen deze virtuele omgeving real time hun planning vergelijken met de planningen van andere partijen. Hierdoor kunnen ze samen veel beter inspelen op onverwachte afwijkingen van eerder gemaakte afspraken.” In 2018 draaiden het Havenbedrijf, APMT MVII, Maersk en ISS gezamenlijk een pilot met Pronto rond de bunkering van de Maerks-schepen op de APMT MVII.
Het streven: de vertragingen als gevolg van bunkeractiviteiten in zes weken tijd terug te brengen van 19% naar 10%. Het resultaat – 0% vertraging – overtrof de verwachtingen. Eddo Idzinga, Port Captain Rotterdam bij Maersk: “Vroeger hadden wij als rederij geen inzicht in de bunkerplanning. Dat hebben we nu wel, dankzij Pronto. Hierdoor kunnen we meedenken over oplossingen als we een bunkervertraging zien aankomen. In sommige gevallen kan het bijvoorbeeld een optie zijn om door te varen naar de volgende haven en pas dáár te bunkeren.” Michiel Zeevaart: “De notificaties in Pronto zijn voor ons als scheepsagent een extra trigger. Als bijvoorbeeld de terminal een paar uur van tevoren iets doet met de geplande vertrektijd worden wij aangespoord om actie te ondernemen.”

Eén waarheid

Michiel Zeevaart is dan ook blij met Timetobunker, een systeem wat het Havenbedrijf inmiddels ontwikkeld heeft. Hiermee kunnen bunkerschepen hun verwachte aankomsttijd bij een zeeschip real time doorgeven. “Dit verhoogt de betrouwbaarheid van de informatie die wij zélf als scheepsagent aan terminals en rederijen ter beschikking stellen. Daarmee zullen alle bottlenecks niet meteen opgelost zijn, maar je kunt wèl gezamenlijk actie ondernemen op afwijkingen van de planning.” Jumelet beaamt: “Dankzij Pronto kunnen we voorkomen dat onverwachte ontwikkelingen een probleem worden. We zijn nu nog vaak problemen aan het oplossen als ze zich voordoen. Als je vertragingen van tevoren ziet aankomen, ontstaat ruimte om bij te sturen. Hiervoor heb je real time informatie nodig van de juiste bron. Door het delen van data creëer je één vorm van waarheid. Dit verhoogt de kwaliteit en betrouwbaarheid in de hele keten. Een mooie bijvangst is de milieuwinst die dit kan opleveren. Als we tijdig weten dat er op een terminal vertragingen zijn, kunnen we de vaarsnelheid van onze schepen die op weg zijn naar deze terminal aanpassen. Als we een Triple E schip al een aantal uur van tevoren kunnen afremmen in snelheid zijn de besparingen enorm. Het verbruikt daardoor ook minder brandstof en stoot minder emissies uit.”

Meer begrip

Michiel Zeevaart: “Door deze pilot hebben we een blik in elkaars keuken kunnen werpen en is, naar onze mening, meer respect voor elkaars uitdagingen ontstaan. Het open en eerlijk delen van informatie is veel nuttiger dan zaken over de schutting te werpen. Voorheen werden wij er vaak op aangekeken dat bunkers niet op tijd waren, maar wij hebben de bunkerschepen nu eenmaal niet aan een touwtje.”

Ad van Strien: “We zouden het mooi vinden als nog meer serviceleveranciers en andere terminals in onze omgeving via dit platform informatie gaan delen én hun data frequent updaten. Pronto maakt onze gezamenlijke horizont groter. Als we pas 12 tot 16 uur van tevoren horen dat een groot schip 6 uur later aankomt, hebben we niet meer de flexibiliteit om onze kranen nog efficiënt in te zetten. Ook bij de afhandeling van short sea-schepen die binnen de haven meerdere terminals aandoen kan Pronto ondersteunend werken.”

Eddo Idzinga: “De bunkerpilot met Pronto was goed georganiseerd. We hadden dagelijks evaluatie-calls met alle betrokkenen. Het is ook fijn dat Pronto agile ontwikkeld wordt. Je kunt hierdoor snel schakelen en aanpassen. Tijdens de pilot hebben we nog bugs in het systeem ontdekt die we onmiddellijk hebben verholpen. Er bleef niets liggen. Als Port Captain bij Maersk is het mijn verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat onze schepen zo snel mogelijk weer van de terminal kunnen vertrekken. Naast de bunkerleveranties zie ik nog andere aandachtspunten, waaronder het uitwisselen van schepen. We werken dan ook graag mee aan verdere pilots met Pronto.”

(Internationale) pilots

Verdere pilots komen er ook aan, want voor de Rotterdamse haven levert het optimaliseren van port calls een concurrentievoordeel op. Koggel: “De haven kan hierdoor meer schepen afhandelen in dezelfde tijd. Ook wij zien nog diverse verbeterpunten, waaronder de just-in-time arrival van schepen en de berth exchange.” Dita Bruijn, projectleider Port Call Optimization bij het Havenbedrijf: “We draaien zowel in de containervaart als in de natte en droge bulk pilots met Pronto en zien dat ook binnen de Rotterdamse haven elk proces andere uitdagingen met zich meebrengt. Pronto is ontwikkeld met input van veel partijen in de haven en biedt hierdoor mogelijkheden om port calls te optimaliseren van begin tot eind en voor alle ladingtypes. De uitdagingen van de Rotterdamse haven-community spelen ook in andere havens. We gaan kijken hoe Pronto ook hen kan ondersteunen.”