Port Health Authority Rotterdam (PHAR)

13 maart 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

Coronavirus
Update 06 april 2020

Port Health Authority Rotterdam (PHAR)

De Port Health Authority Rotterdam houdt zich bezig met de bestrijding van infectieziekten in de haven van Rotterdam. Het Haven Coördinatie Centrum is het aanspreekpunt voor schepen, bemanning en overige partijen die werkzaam zijn in de haven van Rotterdam. Partijen die in de PHAR betrokken zijn, zijn onder andere: GGD Rotterdam-Rijnmond, Port Health Centre, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam (EMC), Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), Kustwacht, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Zeehavenpolitie, Radio Medische Dienst, Havenbedrijf Rotterdam en de (Rijks)Havenmeester. Met betrekking tot COVID-19 (Corona) hebben de Divisie Havenmeester en de GGD Rotterdam-Rijnmond een coördinerende rol en stemmen dagelijks af.

Aanscherping procedure Maritime Declaration of Health (MDoH)

Met ingang van 13 maart dienen ALLE zeeschepen de Maritime Declaration of Health (MDoH) tijdig in te sturen. Deze dient per e-mail gestuurd te worden naar de Port Health Authority Rotterdam(link stuurt een e-mail) (PHAR). Deze MDoH mag niet ouder zijn dan 24 uur, en dient tenminste 6 uur voor aankomst bij Pilot Station verstuurd te worden.
Het Haven Coördinatie Centrum coördineert de vervolgstappen en vraagt de GGD Rotterdam-Rijnmond om een advies betreffende de melding.

Daarnaast volgen we de landelijke richtlijnen. Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, is het advies om te letten op de hygiënemaatregelen.

Dit zijn:

  • Was uw handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na eenmalig gebruik direct weg
  • Raak uw neus, mond en gezicht zo min mogelijk aan.
  • Schud geen handen
  • Ook is het van groot belang als werkgever de adviezen van de overheid op te volgen met betrekking tot uw werknemers. Op deze manier voorkomen we een (mogelijke) besmetting van onze medewerkers en een eventuele besmetting door aan boord gaande medewerkers.

Gele vlag (quarantaine)

In Nederland wordt de MDoH gebruikt om eventuele infectieziekten te melden aan de autoriteiten. In sommige landen wordt gewerkt met een gele (quarantaine) vlag. Dit is in Nederland niet noodzakelijk. Zodra een schip een MDoh heeft ingestuurd en beoordeeld is door de GGD wordt aan de kapitein aangegeven of er extra maatregelen nodig zijn. Wanneer een schip alsnog een gele vlag voert, verzoeken wij dit aan het Haven Coördinatie Centrum door te geven (0031 10 252 1000 of VHF kanaal 11).