Nieuws

Port of Rotterdam participeert in publieke consultatie EU Transport Strategie

Begin december presenteert de Europese Commissie haar nieuwe Transport Strategie. Deze strategie moet de oude strategie uit 2011 opvolgen en moderniseren met betrekking tot de verscherpte klimaatdoelstellingen, maar ook de doelstellingen aangaande congestievermindering en de veerkrachtigheid van het transportnetwerk.

Expats werken in haven Rotterdam

Het Havenbedrijf heeft actief geparticipeerd in het consultatieproces in de aanloopfase naar deze strategie, dat afgesloten werd op 23 september. De belangrijke prioriteiten voor het havenbedrijf zijn het inzetten op passende en veerkrachtige infrastructuur bij de veranderende ladingsstromen. De synergie met, en de beschikbaarheid van de energie infrastructuur om industriële clusterkoppeling mogelijk te maken. Buisleidingen moeten in dit verband niet alleen gezien worden als energie infrastructuur maar ook als een duurzame transportmodaliteit. Ten slotte benadrukt het havenbedrijf de coördinerende rol die havens kunnen spelen in de digitalisering van de logistieke aanvoerketens en het aanjagen van autonoom (vracht)vervoer.

Het is de verwachting dat de Transport Strategie een waaier van al dan niet reeds aangekondigde beleidsinitiatieven zal omvatten, zoals de TEN-T herziening, de herziening van de alternatieve brandstoffeninfrastructuur richtlijn en de FuelEU Maritime en Aviation initiatieven. Op veel van deze afzonderlijke voorstellen heeft het havenbedrijf een specifieke positie ingenomen. De aanbevelingen met betrekking tot de FeulEU Maritime en Alternatieve brandstof infrastructuurrichtlijn zijn hier na te lezen. De inbreng op de consultatie van de Transport Strategie is hieronder in te zien. De positie van ESPO met betrekking tot de Transport Strategie is hier te raadplegen.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page