Digitalisering

Portmaster leidt tot meer efficiëntie in de Scheveningse haven

15 november 2018
Hoe kunnen wij je helpen?

De haven van Scheveningen werkt sinds september 2018 met Portmaster. Het havenmanagementsysteem is door de ontwikkelaars van het Havenbedrijf Rotterdam afgestemd op de behoeften van de relatief kleine haven in Scheveningen.

De haven van Scheveningen

“Als havenbeheerder moet je verplicht een aantal managementsystemen hebben”, vertelt Korstiaan Huisman, plaatsvervangend hoofd van de afdeling Verkeerscentrale. “Onze vorige leverancier stopte met de ondersteuning. Portmaster kende ik al. Het Havenbedrijf Rotterdam wil onze haven inzetten als pilotgebied voor de verdere ontwikkeling hiervan. Dat komt dus mooi uit.”

Groot en klein

Portmaster, een onderdeel van het PORT FORWARD-portfolio van het Havenbedrijf Rotterdam, is als managementsysteem geschikt voor zowel kleine als grote havens. Met ca. 4.000 scheepsaanlopen per jaar is de haven van Scheveningen qua grootte niet vergelijkbaar met de haven van Rotterdam. De havenbedrijven moeten echter aan dezelfde wettelijke verplichtingen voldoen en kunnen Portmaster hiervoor inzetten. “Elk commercieel schip dat een haven aanloopt moet zich 24 uur van tevoren melden”, verklaart Huisman. “Als havenbeheerder moeten we deze meldingen doorsturen naar het maritime single window van de overheid. Dit doen we met Portmaster. Verder factureren we met dit systeem.

Modulair opgebouwd

De haven van Scheveningen werkt met de basisversie van Portmaster, die later kan worden uitgebreid. Het systeem is dan ook modulair opgebouwd. “In een volgende stap gaan we de module voor journaalvoering toevoegen om operationele bijzonderheden en de wisseling van shifts te kunnen monitoren en rapporteren. Daarnaast gaat het Havenbedrijf Rotterdam nieuwe modules testen in onze haven.”

Breed gedragen

De Portmaster-versie voor Scheveningen is ontwikkeld en geïmplementeerd door de afdeling Digital Business Solutions van het Havenbedrijf Rotterdam. De operators in Scheveningen, die met het systeem werken, waren hier nauw bij betrokken. Huisman: “De optie om binnen de haven van ligplaats te wisselen vonden onze operators onvoldoende zichtbaar en is op hun verzoek aangepast. Een fijne manier van werken, die ertoe geleid heeft dat het systeem binnen onze organisatie breed wordt gedragen. Het toont ook aan dat de grote Rotterdamse haven, waar Portmaster ontwikkeld is, zich doorgaans kan verplaatsen in kleinere havens. Men begrijpt hoe wij werken en past het systeem hierop aan. Bovendien kunnen wij profiteren van de kennis en IT-ontwikkelingen in de haven van Rotterdam.”

Sneller en nauwkeuriger

De implementatie duurde twee maanden en is volgens Huisman vlot verlopen. “Finetunen was nauwelijks nog nodig. Het draaide meteen goed.” Het Havenbedrijf Rotterdam kan het systeem op afstand onderhouden, updaten en – indien nodig – storingen verhelpen. “Portmaster werkt perfect en we kunnen het goed bedienen. Het grote voordeel is dat we nu zelf schepen en bedrijven in het systeem kunnen zetten. Vroeger moest onze softwareleverancier dit doen, wat meer tijd kostte en bovendien foutgevoelig was. Dankzij Portmaster kunnen we efficiënter werken.

In de haven van Scheveningen komen jaarlijks zo’n 4.000 schepen aan, waarvan 80% visserijschepen. Wekelijks varen er ook een aantal Rijksvaartuigen en vrachtschepen binnen. Daarnaast is Scheveningen een aanloophaven voor pleziervaartuigen.