Nieuws

Proef binnenvaart om eigen uitstoot te meten

Zo’n zeven binnenvaartschepen krijgen binnenkort meetinstrumenten aan boord waarmee ze hun eigen uitstoot kunnen vastleggen. Het experiment is een onderdeel van de Green Deal ‘Continue Aan-Boord Analyse en Diagnose’ (COBALD), waaronder Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, minister Kamp van Economische Zaken, het Havenbedrijf Rotterdam en diverse organisaties in en om de binnenvaartsector hun handtekening zetten.

Als COBALD slaagt is dat een forse stap vooruit om de binnenvaart milieuvriendelijker te maken. Door het systeem kunnen binnenvaartschepen hun eigen energieverbruik en uitstoot van schadelijke stoffen meten en daardoor zuiniger en schoner gaan varen. Dit is met name van belang voor de schepen met oudere motoren, die vaak nog prima werken en nog lang meekunnen, maar wel willen vergroenen, zonder dat de motor hoeft te worden vervangen.

‘Zuiniger, schoner en goedkoper’

Schultz: “Om de binnenvaart concurrerend te houden is verbetering van de milieuprestaties essentieel. Als we geschikte instrumenten hebben om aan boord energieverbruik en emissies te meten, kunnen we zien welke maatregelen en investeringen het meest effectief zijn en zijn we een stap dichter bij zuiniger, schoner en niet te vergeten goedkoper vervoer over water.”

Ondertekenaars Green Deal

Ondertekenaars van de Green Deal zijn naast de ministeries en het Havenbedrijf Koninklijke BLN-Schuttevaer, Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, MARIN, Blueco Benelux BV, Vereniging voor Importeurs van Verbrandingsmotoren, Stichting Green Award, STC-Nestra, TNO, SGS Nederland BV, ECN, Expertise en InnovatieCentrum Binnenvaart, EVO en Stichting Maritime Monitoring Institute.

De proef wordt uiterlijk eind 2018 geëvalueerd.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page