Digitalisering

Pronto wordt PortXchange

09 maart 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

Wellicht kent u Pronto vanuit de naam van het IT platform dat havenaanlopen wil optimaliseren. Pronto wordt sinds 2018 ingezet in Rotterdam. Met de uitvoering van diverse pilots zijn mooie resultaten geboekt. Inmiddels zijn alle deepsea container terminals in Rotterdam aangesloten op het platform. 75% van de deepsea carriers in Rotterdam gebruikt Pronto. Afgelopen jaar werd ook PortXchange opgericht met als doel het Pronto-platform beschikbaar te stellen aan havens over de hele wereld. In een aantal havens buiten Rotterdam worden op korte termijn ook de eerste pilots afgerond.

Digitalisering in de Rotterdamse haven

De naam Pronto is afkomstig vanuit de International Taskforce Port Call Optimization, waarin het Havenbedrijf Rotterdam een aantal jaar actief betrokken is. Pronto is een initiatief dat voortkomt uit het Avanti project. Beide projecten brengen bestaande standaarden samen en ontwikkelen geen oplossingen voor commerciële doeleinden. Scheepvaart is een globale business. Ketenefficiëntie begint met eenduidige communicatie. Alle schakels in de keten moeten dezelfde taal spreken.

Door de ontwikkeling van PortXchange is de wens ontstaan om duidelijk onderscheid te maken tussen PortXchange en de Taskforce. Beide organisaties zetten zich in voor port call efficiency. Maar beide met een andere focus. Daarom is de naam Pronto voor het platform en de applicatie aangepast naar PortXchange.