Energietransitie

Rapport over Europese waterstofstrategie aangenomen door Europees Parlement

20 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Op 19 mei heeft het Europees Parlement ingestemd met het rapport van de Industriecommissie (ITRE) over de Europese waterstofstrategie. De Nederlandse Europarlementariër Bart Groothuis (VVD) deed namens de liberale fractie in het EP de onderhandelingen over dit dossier.

Europees Parlement

Het Havenbedrijf is zeer tevreden met de inzet van het EP op dit rapport, omdat het belang van waterstofimport via havens goed belicht wordt. De industriecommissie vindt dat de internationale markt voor waterstof verder ontwikkeld moet worden door afspraken te maken over wederzijdse erkenning en principes m.b.t. handel in waterstof en door nieuwe standaarden voor certificering van waterstof te ontwikkelen. Ook roept het EP de Europese Commissie en lidstaten op te investeren in haveninfrastructuur voor de import van waterstof.

Innovatiehubs

De industriecommissie onderstreept dat multimodale zee- en binnenhavens een essentiële rol spelen als innovatiehubs voor de import, productie, opslag, aanbod en gebruik van waterstof. Investeringen in haveninfrastructuur kan het gebruik van duurzame technologieën bevorderen. Ook moet er volgens het EP een industriële waardeketen langs multimodale transportcorridors worden gecreëerd, hetgeen volledig in lijn is met het HbR-standpunt dat de Europese netwerken voor transport (TEN-T) en energie (TEN-E) meer geïntegreerd zouden moeten worden om meer synergie tussen projecten op beide corridors te creëren.