Energietransitie
Nieuws

Restwarmte

Aanleg langs de Vondelingenweg (Botlek) van de warmteleiding die de restwarmte van Shell doorgeeft aan de warmteleiding van Rotterdam. In dit tracé van circa 2,5 km zitten een paar gestuurde boringen. Deze boring is 450 meter lang.

Foto: Paul Martens

Tussen Shell en Hoogvliet worden warmteleidingen aangelegd. Shell, Warmtebedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam slaan de handen ineen voor de realisatie van het Project Vondelingenwarmte. Doel: verbetering van de energie-efficiëntie. Het gebruik van restwarmte, die vrijkomt bij de raffinaderij van Shell Pernis, maakt het straks mogelijk 16.000 huishoudens op duurzame wijze te verwarmen. Het project is de basis voor de eerste zogenaamde bedrijfsspecifieke afspraak tussen het bedrijfsleven en het rijk, die een bijdrage moet leveren aan het realiseren van de energiebesparingsdoelstellingen uit het Energieakkoord.

Energietransitie

Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich in tegen klimaatverandering en wil een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde energietransitie. Vermindering van de CO₂-uitstoot en efficiënt gebruik van grond- en reststoffen zijn voor het Havenbedrijf belangrijke opgaven.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page