Persbericht

Rhine Alpine Rail Freight Corridor moet spoedig weer open

De voor het internationaal spoorgoederenvervoer cruciale spoorlijn van Rotterdam via Duisburg naar Basel en Milaan is op 12 augustus 2017 langdurig geblokkeerd door bodemverzakking bij werkzaamheden in Zuidwest-Duitsland. Tevens zijn de gebruikelijke omleidroutes in Duitsland door werkzaamheden aan het spoor buiten dienst en dus onbruikbaar.

Door deze blokkades is het internationale spoorvervoer op de belangrijke Europese spoorcorridor Rhine Alpine tot stilstand gekomen. Honderden goederentreinen zijn de afgelopen dagen getroffen. Het spoorgoederenvervoer en de gehele supply chain van producenten, vervoerders, bedrijven en consumenten loopt hierdoor ernstige schade op.

Goederenvervoerders, intermodale operatoren en Havenbedrijf Rotterdam maken zich grote zorgen over een goede en competitieve waarborging van de bereikbaarheid per spoor van het Europese achterland voor mainport Rotterdam en Nederland. Een langdurige stremming is geen optie. Temeer omdat er eerder dit jaar ook al grote beschikbaarheidsproblemen zijn ervaren op de achterlandverbindingen in Nederland (Moerdijkbrug en Calandbrug) en in Noord-Italië (Luino).

Wij vragen van de Duitse spoorbeheerder DB Netze en de Rhine Alpine Rail Freight Corridor dat zij snel een doeltreffend noodplan uitvoeren en partijen informeren.

Deze grote stremming in de aorta van het Europese spoorgoederenvervoer vraagt om een fundamentele verbetering van zowel de internationale coördinatie van werkzaamheden aan het spoor als van de beschikbaarheid en kwaliteit van de noodplannen. De Europese Rail Freight Corridors worden opgeroepen om dit op te pakken en uit te werken om dit ook voor de toekomst te borgen.

Spoorgoederenvervoer is onmisbaar voor de verbinding van de Nederlandse havens, terminals, handel en industrie met hun achterland én voor de vergroening van goederentransport. Daarvoor is een Europees spoorwegennet met een hoge beschikbaarheid en betrouwbaarheid noodzakelijk. Het snel en effectief ingrijpen door spoorbeheerders is essentieel voor de toekomst en een betrouwbaar imago van het grensoverschrijdend spoorvervoer.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page